Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
ORMAN FAKÜLTESİ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü'nde yer alan Orman Mühendisliği Bölümü; 1971 yılından bugüne eğitim-öğretim ve araştırma hizmetlerini sürdürmektedir. 1971-1972 eğitim-öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ile imzalanan bir protokole bağlı olarak aynı fakültenin desteği ile eğitim-öğretime başlanmış ve bu protokol 1977-1978 eğitim-öğretim yılına kadar devam etmiştir. 1978-1979 eğitim-öğretim yılından günümüze kadar da kendi eğitim kadrosu ile öğrencilerini ormancılık alanında eğitmektedir. Bölüm 2001-2002 eğitim-öğretim yılında İngilizce hazırlık eğitimine başlamış olup, bugün Türkiye'de 9 Orman Fakültesi içinde İngilizce hazırlık eğitimi yapan tek bölümdür. 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında da ikinci eğitim-öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere ORMAN MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1 - Lise ve dengi okul diploması,
2 - Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den yeterli puan,
3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma)
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Ormancılık alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Orman Mühendisi ünvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az DC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) 60 günlük zorunlu staj dönemini en az iki farklı yerde tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçer not almak, d) Bir bitirme tezini hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak
Program Profili  
Orman Mühendisliği Bölümü, ormanların korunması ve sürekliliğinin sağlanmasında özveriyle çalışacak, günümüz ve gelecekteki endüstri üstü toplumun sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri yerine getirecek, orman ürünlerine olan gereksinimlerin karşılanması için sürdürülen etkinliklerin planlanması, uygulanması ve denetimi işlerini yürütebilecek "Orman Mühendisleri" yetiştirmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrencilerin derslerde gösterdikleri başarı yapılan sınavlarla ölçülüp değerlendirilir. Laboratuar dışındaki dersler için, dönem içinde bir ara sınav mecburi olup, diğeri yarıyıl içi çalışmaları şeklinde (ev ödevi, proje ve seminer gibi ) yapılır. Dönem sonunda da bir sınav yapılır. Dönem içerisinde verilen notlar genel başarı notunun %50'sini, dönem sonu sınavı notu ise %50'sini oluşturur. Bir öğrenci yarıyıl sonu sınavında yüz üzerinden en az 45 puan almak zorundadır. Dönem içi not ağırlıklarının ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları arasındaki dağılımı %30 ve %20 şeklindedir. Teorik derslere %70, laboratuar uygulamalarına %80 devam zorunluluğu vardır. Teorik derslerden devam sağlayıp başarısız olan öğrenciler devam koşulunu tekrar yerine getirmeden sadece sınavlara girerler. Laboratuar uygulaması olan derslerden başarısız olanlar devam koşulunu da yeniden sağlamakla yükümlüdürler.
Mezuniyet Şartları  
Lisans öğrenimi aşamasında 8 yarıyıllık bir öğrenim sonunda öğrenciye Orman Mühendisliği Lisans Diploması ile "Orman Mühendisi" ünvanı verilir. Bu süre içerisinde öğrenciye mesleğini yakından tanıtmak amacıyla 2 aylık (60 günlük) bir staj çalışması yaptırılır. Öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre yedi yıldır. Öğrenciler mezun olabilmek için 4.0 üzerinden en az 2.0 mezuniyet ortalamasına sahip olmak zorundadır.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Bölüm mezunlarımız başta Çevre ve Orman Bakanlığı'nın Orman Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile ORKÖY Genel Müdürlüğü ve kısmen diğer kamu kurumlarında görev alabilmektedirler. Bunun yanında kendini iyi yetiştiren mezunlarımız birçok özel sektöre bağlı konuları ile ilgili birimlerde çalışabilecekleri gibi, serbest mühendislik büroları açarak, bilirkişilikler, çevre düzenleme, fidan yetiştirme, fidanlık tekniği, etüt-proje hazırlama ve uygulama, planlama ve üretim, erozyonla mücadele, sel ve çığ kontrolü, havza amenajmanı, entegre havza ıslahı, kırsal kalkınma gibi konularda faaliyet sürdürebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Bölümümüzde KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Orman Mühendisliği Anabilim Dalı adı ile lisansüstü eğitim yapılmaktadır. Lisansüstü aşaması yüksek lisans ve doktora aşamalarını kapsamaktadır.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ Orman Fak 61080 TRABZON
Telefonu      : +90 462 3772805
Belge Geçer           : +90 462 3257499
E-Posta      : ombaskanlik@ktu.edu.tr
Web Adresi :  http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Bölüm Olanakları : 
Orman Mühendisliği Bölümünde eğitim ve araştırma amacına yönelik olarak: 4 adet teknolojik donanımı yapılmış Anfi ve 3 adet teknoloji sınıfı mevcuttur. Toprak ve Ekoloji, Havza Amenajmanı, Doku Kültürü, Uzaktan Algılama, Orman Amenajmanı, Orman Botaniği, Geodezi ve Fotogrametri, Orman Ekonomisi, Hasılat Bilgisi, Orman Entomolojisi, Tohum ve Fizyoloji Laboratuvarları ile 1 adet Yaban hayatı müzesi bulunmaktadır.