Türkçe | English
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/baltekmuh
Tel: +90 0462 7522805
SDBF
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Amaçlar :
Öğrencilere balıkçılığa yönelik temel bilimler ve mühendislik, yetiştircilik, işleme ve değerlendirme, balıkçılık yönetimi, oşinografi ve gemi kullanma konularınının öğretilmesidir.
 
Programın Öğrenim Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK-1 : su ürünleri yetiştiricilik ve işleme tesislerinde sorumlu mühendislik yapabilirler.
ÖK-2 : su ürünleri yetiştiricilik işletmelerini projelendirebilirler.
ÖK-3 : su ürünleri üretimi, araştırma-geliştirme ve hastalık yönetiminde mühendislik hizmeti verebilirler.
ÖK-4 : su ürünleri işleme, pazarlama, paketleme, kalite kontrol ve gıda güvenliği (HACCP ve gıda hijyeni) konularında danışmanlık yapabilirler.
ÖK-5 : su ürünleri gıda denetimi alanında kontrolörlük görevi yapabilirler.
ÖK-6 : su ürünleri sektöründe ürün geliştirme ve kalitenin iyileştirilmesi alanında araştırmalarda bulunabilirler.
ÖK-7 : oşinografik çalışmalar yaparak deniz ortamını tanımlayabilirler.
ÖK-8 : su kalitesi yönetimi, su kirliliği ve kontrolü konularında çalışmalar yürütebilirler.
ÖK-9 : mikro ve makro sucul canlıları tanımlayarak besin zincirini irdeleyebilirler.
ÖK-10 : balıkçı gemilerinde seyrüsefer ve avcılık konularında mühendislik hizmetleri verebilirler.
ÖK-11 : uygun av araçları ve avlama yöntemlerini geliştirerek kaynakların sürdürülebilir kullanımını gerçekleştirebilirler.
ÖK-12 : kaynakların sürdürülebilir kullanımı amacıyla balıkçılık yönetim hedef ve stratejilerini belirleyerek balıkçılık yönetim planlarının hazırlanmasında etkin rol oynayabilirler.
ÖK-13 : Balıkçılık verilerinin toplanması ve stok tahmin yöntemlerinin uygulanması konusunda çalışmaları yürütebilirler.
ÖK-14 : Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikasına uyum konusunda çalışmalar sürdürebilir.
ÖK-15 : 500 grostondan küçük gemilerde vardiya zabiti görevi yapabilirler.
ÖK-16 : mühendislik sorunlarına ve gereksinimlere bilimsel sistematikle yaklaşır ve çözüm üretebilirler.
ÖK-17 : matematik, temel bilim ve mühendislik bilimleri ile mühendislik uygulamalarının bağlantısını kurabilir.
ÖK-18 : İngilizceyi mesleki alanında yeterli düzeyde kullanabilirler.
ÖK-19 : mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilirler.
ÖK-20 : sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrar, benimser ve uygulayabilirler.