Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Amaçlar :
Öğrencilere balıkçılığa yönelik temel bilimler ve mühendislik, yetiştircilik, işleme ve değerlendirme, balıkçılık yönetimi, oşinografi ve gemi kullanma konularınının öğretilmesidir.
 
Programın Öğrenme Çıktıları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖÇ-1 : su ürünleri yetiştiricilik ve işleme tesislerinde sorumlu mühendislik yapabilirler.
ÖÇ-2 : su ürünleri yetiştiricilik işletmelerini projelendirebilirler.
ÖÇ-3 : su ürünleri üretimi, araştırma-geliştirme ve hastalık yönetiminde mühendislik hizmeti verebilirler.
ÖÇ-4 : su ürünleri işleme, pazarlama, paketleme, kalite kontrol ve gıda güvenliği (HACCP ve gıda hijyeni) konularında danışmanlık yapabilirler.
ÖÇ-5 : su ürünleri gıda denetimi alanında kontrolörlük görevi yapabilirler.
ÖÇ-6 : su ürünleri sektöründe ürün geliştirme ve kalitenin iyileştirilmesi alanında araştırmalarda bulunabilirler.
ÖÇ-7 : oşinografik çalışmalar yaparak deniz ortamını tanımlayabilirler.
ÖÇ-8 : su kalitesi yönetimi, su kirliliği ve kontrolü konularında çalışmalar yürütebilirler.
ÖÇ-9 : mikro ve makro sucul canlıları tanımlayarak besin zincirini irdeleyebilirler.
ÖÇ-10 : balıkçı gemilerinde seyrüsefer ve avcılık konularında mühendislik hizmetleri verebilirler.
ÖÇ-11 : uygun av araçları ve avlama yöntemlerini geliştirerek kaynakların sürdürülebilir kullanımını gerçekleştirebilirler.
ÖÇ-12 : kaynakların sürdürülebilir kullanımı amacıyla balıkçılık yönetim hedef ve stratejilerini belirleyerek balıkçılık yönetim planlarının hazırlanmasında etkin rol oynayabilirler.
ÖÇ-13 : Balıkçılık verilerinin toplanması ve stok tahmin yöntemlerinin uygulanması konusunda çalışmaları yürütebilirler.
ÖÇ-14 : Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikasına uyum konusunda çalışmalar sürdürebilir.
ÖÇ-15 : 500 grostondan küçük gemilerde vardiya zabiti görevi yapabilirler.
ÖÇ-16 : mühendislik sorunlarına ve gereksinimlere bilimsel sistematikle yaklaşır ve çözüm üretebilirler.
ÖÇ-17 : matematik, temel bilim ve mühendislik bilimleri ile mühendislik uygulamalarının bağlantısını kurabilir.
ÖÇ-18 : İngilizceyi mesleki alanında yeterli düzeyde kullanabilirler.
ÖÇ-19 : mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilirler.
ÖÇ-20 : sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrar, benimser ve uygulayabilirler.