Türkçe | English
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/baltekmuh
Tel: +90 0462 7522805
SDBF
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

BTM2031Balıkçılık Organizasyonları2+0+0AKTS:4
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüBALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Hacer SAĞLAM
Diğer Öğretim ÜyesiProf. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Ulusal ve uluslararası balıkçılık sektöründeki sivil toplum örgütlerini tanımak ve çalışma alanlarını bilmek.
 
Öğrenim KazanımlarıBPKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Türkiye balıkçılık sektörünün idari yapılanmasını bilir 14,201,3,5,
ÖK - 2 : Kooperatiflerin örgütlenme şeklini ve önemini bilir. 14,201,3,5,
ÖK - 3 : Ulusal balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerini temsil eden örgütleri tanır14,201,3,
ÖK - 4 : Ulusalararası balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerini temsil eden örgütleri tanır12,14,201,3,
BPKK :Bölüm program kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Türkiye balıkçılık sektörünün idari yapılanması. Kooperatifler ve örgütlenme şekli. Ulusal ve uluslararası balıkçılık sektörünü temsil eden sivil toplum örgütleri ve diğer kuruluşlar. Sivil toplum kuruluşlarının balıkçılık yönetimindeki rolü.
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Türkiye'de balıkçılık sektörünün idari yapısı, Balıkçılık organizasyonlarının önemi. Balıkçı, Kamu ve Bilimsel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkiler. Sivil toplum örgütleri ve balıkçılık yönetimindeki rolü.
 Hafta 2Kooperatifler ve örgütlenme şekli. Su Ürünleri Kooperatifleri Kanunu, Lokal ve Bölgesel Su ürünleri Kooperatifleri, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SURKOOP) Su ürünleri Yetiştiricileri ve Üretici Merkez Birliği (SUYMERBİR)
 Hafta 3Balıkçılıkla ilgili dernekler: İstanbul Balık Müstahsilleri Derneği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri Derneği (BTMD), Su Ürünleri Mühendisleri Derneği (SUMDER), Su Ürünleri Derneği, Mersin balıkları Koruma ve Yaşatma Derneği (MERKODER)
 Hafta 4Balıkçılık sektörünü temsil eden uluslararası örgütler: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO); Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM)
 Hafta 5Su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerini temsil eden uluslararası örgütler: Avrupa İçsu Balıkçılığı ve Su Ürünleri Danışma Komisyonu (EIFAAC)
 Hafta 6Balıkçılık sektörlerini temsil eden uluslararası örgütler: Doğu ve Orta Avrupa?da Balıkçılığın Geliştirilmesi için Uluslararası Organizasyon (EUROFISH); Avrupa Balıkçılık ve Akuakültür Araştırma Organizasyonu (EFARO); Çevre Balıkçılık ve Aqua Kültür Merkezi (CEFAS)
 Hafta 7Deniz canlılarını korumaya yönelik uluslararası kuruluşlar: Uluslararası Balinacılık Kurulu (IWC), Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu (ICCAT)
 Hafta 8Arasınav
 Hafta 9Denizdeki canlıları korumaya yönelik uluslararası kuruluşlar: Karadeniz, Akdeniz ve Mücavir Atlantik Bölgesinde Yaşayan Cetacea Türlerinin Korunması Anlaşması (ACCOBAMS); Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES); Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN)
 Hafta 10Balıkçılıkla ilgili uluslararası bilimsel kuruluşları: Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırma Komisyonu (CIESM); Uluslararası Deniz Araştırma Konseyi (ICES), Balıkçılık Bilimsel Teknik ve Ekonomik Komitesi (STECF)
 Hafta 11Deniz kirliliğiyle ilgili uluslararası kuruluşlar ve görevleri: Karadeniz'i Kirliliğe Karşı Koruma Komisyonu (BSC); Uluslararası Denizcilik örgütü(IMO)
 Hafta 12Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikaları (AB-OBP) ve İkili Balıkçılık Anlaşmaları
 Hafta 13Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS)
 Hafta 14TUIK, TUBİTAK, SUBİS
 Hafta 15Avustralya, Yeni Zellanda, Norveç ve İzlanda'daki balıkçılık örgütlerinin rolü ve örnekler
 Hafta 16Final sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Kurien, J.,Studies on the role of fishermen's 1988 organizations in fisheries management. The role of fishermen's organizations in fisheries management of developing countries (with particular reference to the Indo-Pacific region). FAO Fish. Tech.Pap., (300):29?48
 
İlave Kaynak
1Ulusal ve uluslararası balıkçılık sektörünü temsil eden sivil toplum örgütlerinin resmi web sayfaları ve diğer dökümanlar
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 8 26.11.2021 1 50
Dönem sonu sınavı 16 21.01.2022 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 14 28
Sınıf dışı çalışma 3 14 42
Arasınav için hazırlık 3 1 3
Arasınav 1 1 1
Ödev 2 6 12
Dönem sonu sınavı için hazırlık 5 1 5
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü92