Türkçe | English
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/baltekmuh
Tel: +90 0462 7522805
SDBF
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

BTM2012Biyoistatistik2+0+0AKTS:2
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüBALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ
Diğer Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Hacer SAĞLAM
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Deneme düzenlemenin temel esasları, veri toplama ve değerlendirme yöntemleri, bilgisayar programları kullanarak daha iyi sonuç almayı ve çıktıların doğru değerlendirilmesini sağlamak, öğrencileri bilimsel çalışmalara yönlendirmek.
 
Öğrenim KazanımlarıBPKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : balıkçılık ve oşinografi alanlarında populasyon-örnek, parametre-istatistik ilişkilerini kurabilirler,3,12,13,161,3
ÖK - 2 : hipotez kurabilirler, araştırma tasarımını gerçekleştirebilir, veri toplayabilir, özetleyebilir ve sunabilirler,3,12,13,161
ÖK - 3 : farklı dağılım çeşitleri için geçerli olacak ortalamalar ve ortalamadan ayrılış ölçütlerini kullanabilirler,3,12,13,161,3
ÖK - 4 : normal, binomiyal, ve poisson dağılımları ile örnekleme (ortalamalar, ortalamalar arası fark, oranlar) ve test dağılımı çeşitlerini (Z, t, ki kare, F)öğrenerek mesleki alanlarında uygulayabilirler.3,12,13,161
ÖK - 5 : kurdukları hipotezleri Z, t, Ki-kare ve varyans analizi ile test edebilirler.3,12,13,161
BPKK :Bölüm program kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Değişkenler ve grafikler, frekans dağılım tabloları, merkezi yığılma ölçüleri (ortalama, tepe değeri ve medyan) , dağılım ölçüleri (değişim genişliği, ortalama ve standart sapma) , ihtimaller teorisi, normal, binomial ve poisson dağılımları, örnekleme teorisi, karakterler arası ilişkiler, eğri çizme ve en küçük kareler yöntemi, istatistiksel tahmin teorisi, karar teorisi, hipotez testi ve kontrolü, küçük örnekleme teorisi, korelasyon ve regresyon, χ 2 testi, t testi ve varyans analizi.
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1İstatistiğe giriş, terimler ve tanımlar, populasyon ve örnek, örnek büyüklüğü ve örnek alma yöntemleri, kesikli ve sürekli değişkenler, grafikler ve tablolar.
 Hafta 2Ham veri, diziler, frekans dağılımları, sınıf aralıkları ve sınırları, sınıf değeri, frekans tablosu hazırlamanın genel kuralları, histogram ve frekans poligonları, oransal ve eklemeli frekans tabloları.
 Hafta 3Merkezi yığılma ölçüleri, aritmetik, tepe değeri, ortanca değer, geometrik ve harmonik ortalamalar, özellikleri, aritmetik ortalama, tepe değeri ve ortanca değer arasındaki matematiksel ilişki, kullanıldıkları yerler.
 Hafta 4Değişim ölçüleri, değişim genişliği, ortalama sapma, varyans, standart sapma, varyasyon katsayısı, özellikleri, hesaplama yöntemleri, Sheppard varyans düzeltme faktörü.
 Hafta 5Olasılık teorisi, klasik ve istatistiksel olasılık, olasılık teoremleri, birarada görülmeyen olaylar, bağımlı olaylar, bağımsız olaylar, olasılık dağılımı, umulan değer, n faktöriyel, permütasyon, kombinasyon.
 Hafta 6Klasik populasyonlar, normal dağılımlar, binomiyal dağılımlar, poisson dağılımları.
 Hafta 7Karakterler arası ilişkiler, tanımlamalar, regresyon doğruları ve katsayıları, önceden tahmin, korrelasyon katsayısı, doğrusal ve doğrusal olmayan ilişkiler, denklemlerin hesaplanması, en küçük kareler yöntemi.
 Hafta 8Arasınav
 Hafta 9Örnekleme Dağılımları, tanımlamalar, ortalamanın dağılımı, ortalamalar arası farkın dağılımı, ortalamnaların ortalamasına ait dağılım, orana ait örnekleme dağılım.
 Hafta 10Standart hata, ortalamanın standart hatası, ortalamalar arası farkın standart hatası, korrelasyon ve regresyon katsayısının standart hatası,
 Hafta 11Test dağılımları, Z, t, Khi-kare, F dağılımları, parametrelerin tahmini, güven sınırları.
 Hafta 12Örnek problem çözümleri
 Hafta 13Hipotez kontrolü, 1. ve 2. tip hatalar, önem düzeyleri, Z, t, Khi-kare testleri ve tabloları.
 Hafta 14Varyans analizi, matematik modeli ve çözümü, kareler ortalamaları, F kontrolü, hesap tekniği, analiz sonucunun değerlendirilmesi, farklı grupların tespiti, asgari önemli fark, Duncan metodu.
 Hafta 15Farklı grupların tespiti, asgari önemli fark, Duncan metodu.
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Düzgüneş, O., Kesici, T., Gürbüz, F. 1993. İstatistik Metodları (Statistical Methods). A.Ü. Ziraat Fak. Yay. No:1291, 218 pp.
2Spiegel, M.R.1972. Theory and Problems of Statistics. Schaum
 
İlave Kaynak
1s Outline Series. McGraw-Hill Book Company, 359 pp.
2Yıldız, N., Bircan, H. 1994. Araştırma ve Deneme Metodları. Atatürk. Ün. Zir. Fak. No 305. Erzurum. 266 s.
3Düzgüneş, O. 1963. Bilimsel Araştırmalarda İstatistik Prensipleri ve Metodları. EÜ. Matbaası.375 s.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 8 10/04/2018 50
Dönem sonu sınavı 16 31/05/2018 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 2 14 28
Arasınav için hazırlık 5 2 10
Arasınav 2 1 2
Kısa sınav 2 1 2
Dönem sonu sınavı için hazırlık 15 1 15
Dönem sonu sınavı 2 1 2
Toplam Çalışma Yükü101