Türkçe | English
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/baltekmuh
Tel: +90 0462 7522805
SDBF
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

BTM2004Deniz ve İçsular Ekolojisi2+1+0AKTS:4
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüBALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 1 saat uygulama
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Abdulaziz GÜNEROĞLU
Diğer Öğretim ÜyesiProf.Dr.Muzaffer Feyzioğlu
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı öğrencilerde organizmalarla çevre şartları arasındaki etkileşimler ve deniz ortamındaki biyolojik işlemler konusunda bir temel oluşturmak.
 
Öğrenim KazanımlarıBPKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : canlılara etki eden temel fiziksel parametreleri yorumlayabilirler.8,91,4
ÖK - 2 : denizlerin verimliliklerini etkileyen faktörleri kavrayabilirler.8,91
ÖK - 3 : planktonik ve bentik organizmaların deniz ortamındaki fonksiyonlarını açıklayabilirler.8,91
ÖK - 4 : deniz çalışması için gerekli temel beceriyi kazanmış olurlar.8,91,4
ÖK - 5 : yaşam sahalarına göre canlıların yönetimine karar verebilirler.8,91
BPKK :Bölüm program kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Biyolojik oşinografinin tanımı, temel ortam parametreleri, pelajik ve bentik ekosistemler, deniz ortamındaki fitoplanktonik gruplar, birincil üretim ve temel fotosentez olayları, denizlerdeki zooplanktonik organizmalar, holo ve meroplanktonik gruplar pelajik sistemde zooplankton fitoplankton ilişkileri, okyanus ve denizlerde verimliliğin zaman ve alana bağlı değişimleri deniz ortamına insan etkisi.
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Biyolojik oşinografinin tanıtımı, deniz ve karaların karşılaştırılması, temel ekoljik terimler
 Hafta 2Abiyotik cevre ve özellikleri, güneş radyasyon, dikey su kolonunda ışık ve ekolojik tabakalaşma, ışığın canlılara olan etkisi
 Hafta 3Sıcaklık, sıcaklığın deniz yüzeyi ve dikey dağılımı, sıcaklığın canlılar üzerine olan etkisi, Salinite, salinitenin deniz yüzeyi ve dikey dağılımı, saliniteni canlılar üzerine olan etkisi
 Hafta 4Yoğunluk, hidrostatik basınç ve akıntıların denizlerdeki dağılımı ve canlılar üzerine olan etkileri
 Hafta 5Gemi uygulaması (CTD, navigasyon, su örneklemesi, plankton ve bentik örnekleme cihazları ve kullanımı)
 Hafta 6Materyal döngüsü,besin elemetleri, azot döngüsü, fosfat, silikat ve karbon döngüsü,
 Hafta 7Besin elementleri ve fitoplankton populasyon büyümesi, büyümenin ölçülmesi, birincil üretimin fiziksel kontrolü
 Hafta 8Arasınav
 Hafta 9Fitoplanktonik gruplar.
 Hafta 10Zooplanktonik gruplar, holoplankton, meroplankton ichtioplankton
 Hafta 11Okyanuslarda ve denizlerde zooplanktonda dikey dağılım, dikey göç
 Hafta 12Holoplanktonda coğrafik dağılım, pachness, zooplankton komunitelerinde uzun zamanlı geğişimler. Besin zinciri, besin ağları ve ikincil üretim.
 Hafta 13Mikrobiyal halka, ikincil üretimin ölçülmesi, Balıkçılık oşinografisi.
 Hafta 14Uygulama sınavı, Balıkçılık ve oşinography
 Hafta 15Deniz ortamına insan etkisi
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Feyzioglu A.M. Basılmamış ders notları
 
İlave Kaynak
1Lalli, C.M., and Parsons, T., 2004. Biological Oceanography an Introduction, Elcevier, China, 314 p.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 8 30
Laboratuar sınavı 12 20
Dönem sonu sınavı 16 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 4 13 52
Laboratuar çalışması 1 13 13
Arasınav için hazırlık 3 8 24
Arasınav 2 1 2
Dönem sonu sınavı için hazırlık 3 5 15
Dönem sonu sınavı 2 1 2
Toplam Çalışma Yükü150