Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / OBEZİTE, DİYABET ve ATEROKSLEROZ METABOLİZMA ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/sabeobezite
Tel: +90 0462 3777867
SABE
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / OBEZİTE, DİYABET ve ATEROKSLEROZ METABOLİZMA ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ANADALLARARAŞTIRMACI

OBEZİTE, DİYABET ve ATEROKSLEROZ METABOLİZMA ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Yüksel Aliyazıcıoğlu

Prof. Dr. Birgül Kural

Prof. Dr. Asım Örem

Prof. Dr. Şükrü Ulusoy

Prof. Dr. Mehmet Sönmez

Prof. Dr. Cihan Örem

Prof. Dr. Ahmet Alver

Prof. Dr. Ahmet Menteşe

Dr. Öğr. Üyesi Fulya Balaban Yücesan