Türkçe | English
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / BATI DİLLERİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI
UYGULAMALI DİL BİLİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
http://katalog.ktu.edu.tr
Tel: +90 0462 0(462)3773549
SBE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / BATI DİLLERİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI / UYGULAMALI DİL BİLİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Kodu Ders AdıAKTS D+U+L Z/S Dili
* IDE5000Master Dissertation ( Zorunlu )300+1+0Zorunluİngilizce
* IDE5010Seminar ( Zorunlu )7.50+2+0Zorunluİngilizce
* IDET5100Term Project ( Zorunlu )300+1+0Zorunluİngilizce
* IDEZ5040Resr.Meth.in Appl.Linguist. ( Zorunlu )83+0+0Zorunluİngilizce
* IDEZ5580Qualitative Research ( Zorunlu )7.53+0+0Zorunluİngilizce
* SBE5001Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği ( Zorunlu )7.53+0+0ZorunluTurkce
* IDE5050Theo.of.Sec.Lang.Acquisiti. ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
* IDE5090Language Testing ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
* IDE5100Academic Writing in English ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
* IDE5130Educational Technology ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
* IDE5560Curriculum Des.and Develop. ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
* IDE5700Literaturel and Language in Education ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
* IDE5710Statistical Analysis ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
* IDE5820Critical Discourse Analysis ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
* IDE5900Media Studies:Language, Text and Context ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
* IDE5950Pragmatics ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
* IDE5954Individual Differences in ELT ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
* IDE5955Academic Writting in Social Sciences ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
* IDE5957Teaching English for Academic Purposes (EAP) ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
* IDE5958Research in Translation Studies ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
* IDE5959Current Issues in Phraseology ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
* IDE5960Interdisciplinarity in Translation Studies ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
* SBE5100Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknik ve Yöntemleri ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* SBE5300Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Uygulamaları-I ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* SBE5301Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Uygulamaları-II ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* SBE5400Academic Writing in Social Sciences ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5020History of Drama ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5060Lang.Teach.Methodology ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5070Discourse Analysis ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5080Language and Linguistics ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5110Materials Evaluation and D. ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
IDE5120Theory and Prac.of Lan.Tea. ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
IDE5140Phonetics and Phonology ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5150Syntax ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5160Semantics and Pragmantics ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
IDE5170Liter. in Lang Te.and Learning ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5220Readings in Language and Literature ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5230Corpus Linguistics Research Methods ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5235Compuantional Analysis in Lang.and Lite. ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5520Traditional English Drama ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
IDE5540Classroom Res. Methods ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5550Psycholinguistics ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5570Sociolinguistics ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5590App.to Teach.Lang.Skills ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
IDE5600Advanced Statisiıcal Analy. ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
IDE5610Teach.of Lit.in A Sec.Lang. ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
IDE5620Action Research ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5630Literary Stylistics ( Anabilimdalı Seçmeli )7.50+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5640Language Teacher Education ( Anabilimdalı Seçmeli )7.50+2+0 Seçmeliİngilizce
IDE5650Current Is. in App. Ling. ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
IDE5660Literary Translation ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5680Culture in Foreign Language Teaching ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5690Readings in Language Education ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5730Corpus Linguistics Research Methods ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5740Literary Criticism and Stylistics ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5770Introduction to Cultural Studies ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5790Project Development In Social Scieces ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5800Cultural Aspects in Language ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5810The Use of Cor.in Langu.Teac.and Lear. ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5910Historical and Marxist Criticism ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5920Edicational and Liter.Applic.of Cor.Lingu. ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5940Readings in El.T ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5951English Phra.Theo.An.and App.for Fo.Lang.Le.a ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5952Readings in Second Language Writing ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5953World Englishes ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
IDE5956Narrative Inquiry ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
INE 501Tiyatro Tarihi ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
INE 509Feminist Yaklaşımlar ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
INE 516Çağdaş İngiliz Tiyatrosu ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
SBE5200Türkçe Akademik Yazma Eğitimi ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
SBE5300Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Uygulamaları-I ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
YIDE501Resarch Meth.In Applied Lin ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
YIDE503Theorıes Of Second Lang.Acg ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
YIDE505Language Teachıng Methodolo ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
YIDE507Dıscourse Analysıs ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
YIDE509Language And Lınguıstıcs ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
YIDE513Academıc Wrıtıng In Englısh ( Anabilimdalı Seçmeli )7.52+2+0 SeçmeliTurkce
YIDE591Seminer ( Anabilimdalı Seçmeli )7.50+2+0 SeçmeliTurkce
YIDE595Yüksek Lisans Tezi ( Anabilimdalı Seçmeli )300+0+0 SeçmeliTurkce
  *Dönem Okutulan Aktif Dersler
  **Diğer Programlardan alınan dersler