Türkçe | English
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/sbeturkdili
Tel: +90 0462 0462 3257298
SBE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Kodu Ders AdıAKTS D+U+L Z/S Dili
* SBE5001Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği ( Zorunlu )7.53+0+0ZorunluTurkce
* TDE5000Yüksek Lisans Tezi ( Zorunlu )300+1+0ZorunluTurkce
* TDE5010Seminer ( Zorunlu )7.50+2+0 SeçmeliTurkce
* TDET5100Dönem Projesi (Tezsiz) ( Zorunlu )300+1+0ZorunluTurkce
* TDEZ5111Araştırma Yöntemleri - I ( Zorunlu )7.53+0+0ZorunluTurkce
* TDEZ5112Araştırma Yöntemleri - II ( Zorunlu )7.53+0+0ZorunluTurkce
* SBE5100Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknik ve Yöntemleri ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* SBE5300Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Uygulamaları-I ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* SBE5301Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Uygulamaları-II ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* SBE5400Academic Writing in Social Sciences ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
* TDE5010Seminer ( Anabilimdalı Seçmeli )7.50+2+0 SeçmeliTurkce
* TDE5029Karşılaştırmalı Edebiyat-II ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* TDE5030Müşterek Orta Asya Türkçesi - I ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* TDE5040Klasik Osmanlıca Metinler - I ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* TDE5110Edebi Sanatlar I ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* TDE5240Şiir Sanatı (Poetika) - I ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* TDE5300Divan Şiiri Estetiği ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* TDE5340Yazma Eserlerde İmla - I ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* TDE5520Türk Dün.Söz.Kül.Gel.Gir. - II ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* TDE5540Klasik Osmanlıca Metinler - II ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* TDE5610Edebi Sanatlar - II ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* TDE5680Türk Halk Edeb.Kaynakları - II ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* TDE5740Şiir Sanatı (Poetika) - II ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* TDE5750Müşterek Orta Asya Türkçes i- II ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* TDE5830Mecmualar ve Cönkler ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* TDE5840Çağdaş Edebiyat Teorileri ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* TDE5911Edebi Türlerin Arkeolojisi ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* TDE5916Metin Dil Bilimi İncelemeleri - I ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* TDE5950Metin Dil Bilimi İncelemeleri - II ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* TDE5952Söylem Kuram ve Uygulamaları ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* TDE5953Karşılaştırmalı Edebiyat-I ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
* TDE5954Edim Bilimi ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
TDEZ5040Klasik Osmanlıca Metinl. - I ( Zorunlu )7.53+0+0ZorunluTurkce
TDEZ5540Klasik Osmanlıca Metin. - II ( Zorunlu )7.53+0+0ZorunluTurkce
SBE5200Türkçe Akademik Yazma Eğitimi ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
SBE5300Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Uygulamaları-I ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
TDE5011Research Methods - I ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 Seçmeliİngilizce
TDE5020Türkçenin Değiş. ve Geliş. Evr. - I ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
TDE5100Yeni Türk Ed.Arş.Tek. - I ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
TDE5160Halk Bil.Der.ve Araş.Tek. - I ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
TDE5170Geleneksel Türk Tiyatrosu - I ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
TDE5180Türk Halk Edeb.Kaynakları - I ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
TDE5210Roman Teorileri ve İnceleme Metod. ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
TDE5211Yorum Bilgisi - I ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
TDE5220Türk Dün.Söz.Kül.Gel.Gir. - I ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
TDE5300Divan Şiiri Estetiği ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
TDE5370Roman İnceleme Teknik Yöntemler I ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
TDE5510Yorum Bilgisi - II ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
TDE5531Karşılaştır. Türk Dil Bil. - II ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
TDE5830Mecmualar ve Cönkler ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
TDE5918Metin Tenkidi(Mensur) - II ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
TDE5922Metin Tenkidi (Manzum) - I ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
TDE5940Çocuk Folkloru-1 ( Anabilimdalı Seçmeli )7.53+0+0 SeçmeliTurkce
  *Dönem Okutulan Aktif Dersler
  **Diğer Programlardan alınan dersler