Türkçe | English
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/baltekmuh
Tel: +90 0462 7522805
SDBF
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
Öğrencilere balıkçılığa yönelik temel bilimler ve mühendislik, yetiştircilik, işleme ve değerlendirme, balıkçılık yönetimi, oşinografi ve gemi kullanma konularınının öğretilmesidir.
 
Programın Öğrenim Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: su ürünleri yetiştiricilik ve işleme tesislerinde sorumlu mühendislik yapabilirler.
PÖK-2: su ürünleri yetiştiricilik işletmelerini projelendirebilirler.
PÖK-3: su ürünleri üretimi, araştırma-geliştirme ve hastalık yönetiminde mühendislik hizmeti verebilirler.
PÖK-4: su ürünleri işleme, pazarlama, paketleme, kalite kontrol ve gıda güvenliği (HACCP ve gıda hijyeni) konularında danışmanlık yapabilirler.
PÖK-5: su ürünleri gıda denetimi alanında kontrolörlük görevi yapabilirler.
PÖK-6: su ürünleri sektöründe ürün geliştirme ve kalitenin iyileştirilmesi alanında araştırmalarda bulunabilirler.
PÖK-7: oşinografik çalışmalar yaparak deniz ortamını tanımlayabilirler.
PÖK-8: su kalitesi yönetimi, su kirliliği ve kontrolü konularında çalışmalar yürütebilirler.
PÖK-9: mikro ve makro sucul canlıları tanımlayarak besin zincirini irdeleyebilirler.
PÖK-10: balıkçı gemilerinde seyrüsefer ve avcılık konularında mühendislik hizmetleri verebilirler.
PÖK-11: uygun av araçları ve avlama yöntemlerini geliştirerek kaynakların sürdürülebilir kullanımını gerçekleştirebilirler.
PÖK-12: kaynakların sürdürülebilir kullanımı amacıyla balıkçılık yönetim hedef ve stratejilerini belirleyerek balıkçılık yönetim planlarının hazırlanmasında etkin rol oynayabilirler.
PÖK-13: Balıkçılık verilerinin toplanması ve stok tahmin yöntemlerinin uygulanması konusunda çalışmaları yürütebilirler.
PÖK-14: Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikasına uyum konusunda çalışmalar sürdürebilir.
PÖK-15: 500 grostondan küçük gemilerde vardiya zabiti görevi yapabilirler.
PÖK-16: mühendislik sorunlarına ve gereksinimlere bilimsel sistematikle yaklaşır ve çözüm üretebilirler.
PÖK-17: matematik, temel bilim ve mühendislik bilimleri ile mühendislik uygulamalarının bağlantısını kurabilir.
PÖK-18: İngilizceyi mesleki alanında yeterli düzeyde kullanabilirler.
PÖK-19: mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilirler.
PÖK-20: sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrar, benimser ve uygulayabilirler.