Türkçe | English
TIP FAKÜLTESİ / GENEL TIP BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM) - %30 İngilizce
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/med
Tel: +90 0462 3775405
TIPF
TIP FAKÜLTESİ / GENEL TIP BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM) - %30 İngilizce
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
Fakültenin temel amacı bilimsel anlayışı benimsemiş üstün yeteneklerle donatılmış hekimler yetiştirmek, bilimsel araştırmaları yürütmek ve uzmanlık eğitimi vermektir. Hizmet edeceği toplum kesiminin temel sağlık problemlerini bilen ve bu problemleri çözerek toplumun sağlık seviyesini yükseltebilecek hekimler yetiştirilmektedir. Etik ilkelere bağlı, teknolojiyi etkin kullanabilen, ülkesi ve insanlık için çalışma anlayışında hekimler yetiştirilmeye çalışılmaktadır.
 
Programın Öğrenim Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: Ulusal, uluslararası standartlar ve bölgesel gereksinimler çerçevesinde güncellenen eğitim programı ile hekimlik mesleğini icra edecek yetkinlikleri kazanmış,
PÖK-2: Mesleki değerleri ve etik ilkeleri benimseyen,
PÖK-3: Birey ve toplum sağlığını önemseyen, sağlıklılık durumunu savunan,
PÖK-4: Ekip üyesi olarak görev ve sorumluluklarını yerine getiren
PÖK-5: Topluma ve sorumluluğundaki ekiplere liderlik yapabilen
PÖK-6: Etkili iletişim becerileri sergileyen,
PÖK-7: Kanıta dayalı tıbbi bilgiye ulaşan, bilimsel yöntem ve metodolojileri kullanan,
PÖK-8: Mesleki gelişim ilkesiyle yaşam boyu bilgi ve becerisini artırma tutumunu sergileyen,
PÖK-9: Sağlık hizmeti sunumunu ilgili kanun- yönetmelik ve yönergeler bağlamında değerlendirerek yürüten
PÖK-10: Topluma sağlık hizmeti sunumunun yönelik uygulamaların daha ulaşılabilir, kullanışlı, hasta merkezli ve maliyet etkin olabilmesi için tasarımlar geliştiren,
PÖK-11: Birinci basamak sağlık hizmeti sunumunun yönelik geliştirilen teknolojileri yakından takip eden ve açıklayan hekimler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi