Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://iibf.ktu.edu.tr/index.php?s=ceko
Tel: +90 0462 3772809
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
Mezunlarımız erken kariyer dönemlerinde;

Özel sektörde insan kaynakları departmanı başta olmak üzere işveren-çalışan ilişkileri ile ilgili görev ve pozisyonlarda uzman ve yönetici adayı olarak istihdam edilirler.
Sendikal faaliyetlerde toplu pazarlık, toplu iş sözleşmesi, toplu iş uyuşmazlıkları, sendikal eğitimler vb. konularda uzman ve uzman yardımcısı olarak görev alırlar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklarda uzman ve uzman yardımcısı olarak görev alırlar.
Çalışma hayatına ilişkin ulusal ve uluslararası alanlarda araştırmalar ve lisansüstü çalışmalar yaparlar.
Bölümün disiplinler arası yapısı gereği farklı sektörlerde, finans, halkla ilişkiler, satış, pazarlama ve denetim gibi çeşitli alanlarda istihdam edilirler veya girişimci olabilirler.
 
Programın Öğrenim Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: Alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı düzeyde temel bilgilere sahip olurlar.
PÖK-2: Alanı ile ilgili sorunları belirleyip, analiz ve çözümler üretebilirler.
PÖK-3: Alanına ilişkin verileri toplayabilecek, analiz edebilecek ve yorumlayabilecek beceri kazanırlar.
PÖK-4: Alanı ile ilgili çalışmalarda ve sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilirler.
PÖK-5: Alanı ile ilgili bilgi ve düşüncelerini ilgili kişi ve kuruluşlara teknoloji destekli araçlarla yazılı ve sözlü bir şekilde sunabilirler.
PÖK-6: Alanında yenilikçi, girişimci ve eleştirel düşünme becerisine sahip olurlar.
PÖK-7: Alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dile sahip olurlar.
PÖK-8: Alanı ile ilgili çalışmalarında etik ilke ve değerlere uygun ve sorumluluk bilincinde hareket ederler.
PÖK-9: Sosyal adalet, eşitlik, temel evrensel haklar ve iş sağlığı ve güvenliği alanında yeterli bilince sahip olurlar.
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi