Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/kamuyonetimi
Tel: +90 0462 3772915
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
Erken kariyer dönemlerinde mezunlarımız,
Bakanlıklarda, kamu kurum ve kuruluşlarında ve kamu bankalarında yönetim, siyaset, hukuk, kent-çevre, iktisat ve maliye bilgisine sahip kaymakam adayları, müfettiş, denetmen, kontrolör, uzman yardımcıları ve yönetici adayları olarak;
Ulusal ve uluslararası özel bankalar, işletmeler ve sivil toplum kuruluşlarında sorunları tanımlayabilen, analiz edebilen, yorumlayabilen ve karar alabilen uzman ve yöneticiler olarak;
Çağdaş gelişmeler ve yenilikler ışığında yönetsel, siyasal, çevresel, kentsel ve toplumsal sorunlara çözüm üretebilen araştırmacılar olarak istihdam edilirler.
Yaşam boyu öğrenme ve meslek etiği bilinciyle akademik ve kişisel gelişimlerine devam ederler.
 
Programın Öğrenim Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: Yönetim, siyaset, hukuk, kent-çevre, iktisat ve maliye alanlarında yeterli bilgiye sahip olurlar
PÖK-2: Yönetim, siyaset, hukuk, kent-çevre, iktisat ve maliye alanlarında edindikleri bilgileri kullanarak sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri getirirler
PÖK-3: Alanıyla ilgili disiplin içi ya da disiplinler arası bağımsız bilimsel araştırma ve çalışma yaparlar
PÖK-4: Çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, grubun amaç ve hedeflerini belirler ve alanıyla ilgili edindikleri bilgileri takım arkadaşlarına aktarırlar
PÖK-5: Alanıyla ilgili sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar ve sosyal yetkinliklere sahip olurlar
PÖK-6: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve eleştirel düşünceye sahip olurlar
PÖK-7: Toplumsal ve mesleki etik değerlere uygun davranırlar
PÖK-8: Yeniliklere açık, toplumsal adalet, evrensel haklar, çevreye duyarlılık, toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal ve kültürel farklılıklara saygı konularında bilinç sahibi olurlar
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi