Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://katalog.ktu.edu.tr
Tel: +90 0462 3772585
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Amaçlar :
Bölümün temel amacı, hem özel sektör hem de kamu sektöründeki çalışma alanları için nitelikli elemanlar yetiştirmektir.
 
Programın Öğrenim Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK-1 : Alanıyla ilgili terimleri, kavramları ve teorileri açıklayabilirler.
ÖK-2 : Alanıyla ilgili konu veya problemleri değerlendirmede tarihsel, teorik ve ampirik analizleri uygulayabilirler.
ÖK-3 : Alanıyla ilgili verileri toplayabilir, analiz edebilir ve yorumlayabilirler.
ÖK-4 : Alanıyla ilgili yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisine sahip olabilirler.
ÖK-5 : Alanında disiplin içi ve disiplinler arası gruplarda takım çalışması yapabilme yetkinliğine sahip olabilirler.
ÖK-6 : İktisadi, çevresel ve sosyal adalet gibi alanlara ilişkin çağın güncel sorunları hakkında bilgi sahibi olabilirler.
ÖK-7 : Mesleki ve etik sorumluluk bilincini geliştirebilirler.
ÖK-8 : Alanında yenilikçi, girişimci ve eleştirel düşünme becerisine sahip olabilir, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanabilir ve geliştirebilirler.
ÖK-9 : Bilgisayar yazılımı ile diğer bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilirler.
ÖK-10 : Alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilirler.
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi