Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
https://ktu.edu.tr/sbffizyoterapi
Tel: +90 0462
SBF
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Amaçlar :
Misyon

Evrensel ve kültürel değerler ışığında, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin fizyoterapist ve eğitimciler yetiştirmek, mesleki özerkliğin kazanılması için çalışmalar yapmak, interdisipliner çalışmalar yürütmek, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-araştırma faaliyetleri yürütmek, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetini toplum yararına sunmaktır.Vizyon

Toplum sağlığı ve refahının geliştirilmesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon alanını daha etkin hale getirmek, eğitim öncelikli hizmet ve politikalar üreterek uluslararası bilimsel platformda izlenen ve kaynak gösterilen, mesleki otonomiye sahip, alanında saygın ve önder bir bölüm konumuna gelmektir.
 
Programın Öğrenim Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK-1 : 1. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiyi bilir ve bu bilgiyi çalışma, araştırma ve uygulamalarda kullanır.
ÖK-2 : 2. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı biyopsikososyal çerçevede yapar.
ÖK-3 : 3. Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.
ÖK-4 : 4. Toplum sağlığını ve refahını koruma ve geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunur.
ÖK-5 : 5. Toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık stratejilerinin ve politikalarının üretilmesine katkı sağlar.
ÖK-6 : 6. Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
ÖK-7 : 7. Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.
ÖK-8 : 8. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.
ÖK-9 : 9. Kendi alanının yanı sıra, alan dışı konularda da kişisel gelişim ilkesini, yazılı ve sözlü anadil ve yabancı dil gelişimini, bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.
ÖK-10 : 10. Sosyal güvenlik kurumunun kriter ve süreçleri doğrultusunda fizyoterapistin yetki ve görevlerini, hasta haklarını, temel sosyal ve yasal ilkelerini benimser.
ÖK-11 : 11. Hayat boyu öğrenme prensibini benimser ve alanı ile ilgili yüksek lisans ve doktora eğitiminin önemini bilir.
ÖK-12 : 12. Mesleği ile ilişkili maruz kalabileceği fiziksel ve mental riskleri bilir, bu risklere karşı kişisel sağlığını koruma ve geliştirme yönünde stratejiler geliştirebilir ve bu konuda topluma ve meslektaşlarına örnek olur.