Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / AFET TIBBI ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI) ANABİLİM DALI
AFET TIBBI (DR) (İNGİLİZCE (%30))
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/afettibbi
Tel: +90 0462
SABE
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / AFET TIBBI ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI) ANABİLİM DALI / AFET TIBBI (DR) (İNGİLİZCE (%30))
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
Afet Tıbbı Disiplinler arası Doktora Programının amacı afet durumunda sağlık kuruluşlarında ve olay yerinde gerekli her türlü tıbbi müdahaleyi ve kayıp azaltıcı faaliyeti yürütebilecek, afetlerde müdahaleye katılan diğer ekip üyeleri ile koordinasyon sağlayabilecek, mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve donanıma sahip, yenilikçi, araştırmacı ve girişimci sağlık çalışanları yetiştirmektir. Afet Tıbbı Disiplinler arası Doktora Programının bir diğer amacı eğitim, bilinçlendirme ve proje geliştirme gibi alanlarda yetkin kişiler yetiştirmektir.
 
Programın Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: Afet tıbbı alanında kazandığı ileri düzey bilgilerini kullanarak multidisipliner ekip yaklaşımı içerisinde afetlerin tıbbi yönetiminde etkin rol alabilir
PÖK-2: Ülke sınırları içerisinde ve dünya genelinde gerçekleşen afetlerde acil sağlık hizmetleri ve halk sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinde organizasyon ve koordinasyon sağlayabilir
PÖK-3: Afetlerde insan sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik projeler tasarlayabilir, yürütebilir
PÖK-4: Etik kurallara dayanarak ve bilimsel yöntemleri kullanarak afet tıbbı alanının bilimsel gelişimine katkı sağlayabilir
PÖK-5: Afet Tıbbı alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kullanabilir
PÖK-6: Afet tıbbı alanındaki güncel bilgileri sürekli takip eder ve alana yenilik getirecek özgün bilimsel çalışmalar yapar
PÖK-7: Güncel afet tehditleri ve afetlere ilişkin gelecek perspektifi hakkında görüş dile getirebilir
PÖK-8: Afetlerin neden olduğu kriz durumunda sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için algoritmalar geliştirebilir
PÖK-9: Hastane afet planlaması yapabilir
PÖK-10: Afetlere hazırlık aşamasında ilgili tüm paydaşlarla işbirliği yaparak etkin ve verimli ortaklıklar kurabilir
PÖK-11: Afet tıbbı alanında akademik düzeyde tartışabilecek derinlikteki bilgileri hatırlar ve değerlendirir
PÖK-12: Afetlerin tıbbi yönetimi alanında akademik düzeyde tartışabilecek derinlikteki bilgileri hatırlar ve değerlendirir
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi