Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİYOENFORMATİK (DİSİPLİNLERARASI) ANABİLİM DALI
BİYOENFORMATİK (YL) (TEZLİ)
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/sabe
Tel: +90 0462 3775680
SABE
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİYOENFORMATİK (DİSİPLİNLERARASI) ANABİLİM DALI / BİYOENFORMATİK (YL) (TEZLİ)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
Biyoenformatik programının amacı, DNA, RNA ve protein gibi çeşitli biyolojik verinin depolama, erişim, kullanım ve analizi ile ilgili problemleri çözümlemeye yönelik bilgisayar teknolojisi kullanılarak çeşitli algoritmaları ve yöntemler geliştirmektir.
 
Programın Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: Lisans seviyesinde edindiği biyoenformatik bilgilerini geliştirir ve derinleştirir (BİLGİ)
PÖK-2: Python programlama dilinin temellerini öğrenir (BİLGİ)
PÖK-3: Nesne yönelimli programlamanın temel unsurlarını ve geleneksel programlama yöntemleri ile algoritmik farklarını bilir. (BİLGİ)
PÖK-4: Programlamaya ilişkin yapıları ve temel kavramları öğrenir. (BİLGİ)
PÖK-5: Bilgisayar programlarının verimliliğini artırmak için programlama yapıları, soyutlamalar ve algoritmaların önemini kavrar (BECERİ)
PÖK-6: Biyoenformatik terminolojisi, temel biyoenformatik problemleri, biyolojik veri tabanları, ve biyoenformatikte kullanılan temel yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olur, kazandığı teorik ve pratik bilgileri analiz eder ve karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri getirir. (BİLGİ,BECERİ, YETKİNLİK)
PÖK-7: Moleküler modellemede temel kavramları, moleküllerin modellenmesi ve sonuçların grafiksel olarak görüntülenmesi ve analiz edilmesi hakkında bilgi sahibi olur. (BİLGİ)
PÖK-8: Genetikte modern uygulamalar, biyomühendislik, kanser genetiği, dizilerin karşılaştırılması, filogenetik ağaç kurulumu, türler arasındaki uzaklığın hesaplanması, mikroarray verilerinin değerlendirilmesi, genomik ve proteomik hakkında bilgi sahibi olur (BİLGİ)
PÖK-9: Bilgisayar destekli ilaç yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur ve bu yöntemleri sağlık alanında uygulamalarını yapar (BİLGİ,BECERİ)
PÖK-10: Bilgisayar biliminin temel veri yapılarını (listeler, yığınlar ve kuyruklar) ve bunların dizi, bağlı yapılar vb. ile gerçekleştirilmesi hakkında bilgi edinir. (BİLGİ)
PÖK-11: R ile fonksiyon yazar, uygulamalar yapar. (BECERİ)
PÖK-12: Sınıf, nesne,miraslama,polimorfik kodlama ve bu yapıları kullanarak gerçek yaşam problemlerini çözebilen sınıflar dizayn eder (BECERİ)
PÖK-13: Bilimsel çalışma alanı ile ilgili yaptığı özgün çalışmaları bağımsız olarak ve/veya grup içinde çalışmalar yürütür. Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlar, raporlar ve bilimsel toplantılarda sunar. (YETKİNLİK)
PÖK-14: Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.(YETKİNLİK)
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi