Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİYOTEKNOLOJİ (DİSİPLİNLERARASI) ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS (İNGİLİZCE)
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/fbemolecular
Tel: +90 0462 04623773320
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİYOTEKNOLOJİ (DİSİPLİNLERARASI) ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS (İNGİLİZCE)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
Canlı bilimlerinin farklı disiplinlerinde bulunan bilim insanlarının bilimsel birikim ve deneyimlerinin buluşturulması ve bu ortak enerjiden faydalanabilecek genç araştırmacıların yetiştirilmesi
 
Programın Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: Multidisipliner bir alan olan Biyoteknolojinin sınırlarını bilir ve ilgili alanlar hakkında temel bilgilere sahip olur
PÖK-2: Etkileşim içinde olduğu disiplinlerde yaşanan güncel gelişmeleri takip eder, ilgili yanlarını analiz ederek kavrar, edindiği bilgileri eleştirel olarak değerlendirir ve onlardan etkin şekilde yararlanır
PÖK-3: Edindiği yabancı dil becerisi sayesinde ulusal ve uluslararası seviyede yazılı ve sözlü olarak bilgiler sunabilir
PÖK-4: Alanıyla ilgili AR-GE çalışmaları ile endüstriyel uygulamalar arasında bilgi transferi yapabilir
PÖK-5: Alanında kontrollü deneyler planlayabilir, özgün araştırmalar gerçekleştirebilir, bireysel ya da grup çalışmalarına katılır ve sorunların çözümünde inisiyatif alarak liderlik yapabilir
PÖK-6: Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
PÖK-7: Alanında yeni strateji ve politikalar geliştirebilir ve karşılaştığı problemlerin çözümünde etkin biçimde kullanabilir
PÖK-8: Alanıyla ilgili her faaliyette bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek profesyonel davranış gösterebilir
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi