Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
Web: http://www.ktu.edu.tr/ybs
Tel: +90 0462 0462 377 29 64
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün amacı, bilişim sistemlerini geliştirecek düzeyde bilişim ve bu sistemleri yönetecek düzeyde işletme bilgisine sahip yöneticiler yetiştirmektir. Yönetim, teknoloji ve bilişim konularını bir arada işleyen disiplinler arası bir alan olan Yönetim Bilişim Sistemleri, bilgiyi yönetecek sistemleri yaratacak bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Teknoloji ve bilişim alanındaki gelişmeleri takip eden ve bunları organizasyonel yapıları ve yönetim düşünceleriyle birleştirebilen, yeni işletme modelleri yaratan, örgütlere ilişkin problemleri çözmek için işletme sistemini analiz eden, bilişim sistemi tasarlayan ve geliştiren, problem çözme ve yenilikler üreten uzmanların yetiştirilmesi bu programın temel hedefleridir.
 
Programın Öğrenim Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: Bilgi Teknolojileri ve İşletme alanlarında elde ettiği bilgileri karar verme amacıyla uygun araçlarla kullanır. Bilgi sistemi gereksinimlerini belirleyebilir, sistem analizi yapabilir ve tasarımını gerçekleştirebilir.
PÖK-2: Bilgisayar bilimleri ve yazılım geliştirme süreçleri konularında kuramsal ve uygulamalı bilgi sahibi olur.
PÖK-3: İş operasyonları yönetimi ve sistemsel düşünme alanında gerekli yeterliliğe sahip olur.
PÖK-4: Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için alanında edindiği bilgi ve becerileri farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri eleştirel bir bakış açısıyla analiz ederek alanında kullanıma hazır hale getirebilir.
PÖK-5: Projelerde YBS uzmanı olarak tasarım yapabilir, projeye gerek yönetici gerekse çalışan olarak katkı sağlayabilir ve yenilikçi fikirler üretebilir.
PÖK-6: Bir bilişim sistemi probleminin takım halinde çözülmesi durumunda, problemin yaşam döngüsünün her aşamasında bireysel sorumluluk alabilir, takıma katkı verebilir ve gerektiğinde takıma liderlik edebilir.
PÖK-7: Türkçe ve İngilizce dillerini kullanarak mesleki, güncel ve gelişen eğilimleri takip edebilir, gerekli bilgileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
PÖK-8: Bilgi yönetim sürecini bilir ve bilgi sistemlerini kullanıcılar için daha etkin, verimli ve memnuniyet verici şekilde kullanılabilir hale getirir.
PÖK-9: Mesleki çalışmalarda hukuksal sonuçlarına yönelik bilgi sahibi olur ve toplumsal etik değerlere göre hareket edebilir.
PÖK-10: Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi