Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/fizyoloji
Tel: +90 0462 3777707
SABE
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
KTÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Fizyoloji Anabilim Dalındaki yüksek lisans eğitimi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 65.maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu'nca hazırlanan Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği esaslarında yer alan genel çerçeveye uygun olarak, öğrencilerin Tıbbi Fizyoloji alanında bilimsel olarak ulusal ve uluslararası düzeyde genel bilgi ve beceriler kazanmasını, bilimsel araştırma çalışmalarına katılarak planlama, yürütme ve yorumlama yeteneğine sahip bilim insanı olarak yetiştirilmesini hedefler.
 
Programın Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: Öğrenciler insan vücudunun normal fonksiyonları hakkında genel bilgileri öğrenirler.
PÖK-2: Öğrenciler, homeostazisin (iç ortamın belli değerler arasında değişmez tutulması) sağlanmasında rol alan süreçler, metabolik reaksiyonlar ve feedback mekanizmaları hakkında temel bilgileri kazanırlar.
PÖK-3: Öğrenciler normal vücut fonksiyonlarınının altında yatan mekanizmaları hücre, doku, organlar ve sistemler düzeyinde öğrenirler.
PÖK-4: Öğrenciler farklı çevresel koşullara adaptasyon (yükseğe adaptasyon gibi) ve yaşlanma, kalp hastalıkları ve infertilite gibi yaygın fonksiyon bozukluklarının patofizyolojik süreci hakkında bilgi edinirler.
PÖK-5: Fizyoloji laboratuvarında çalışma ve analiz için temel teknikleri etkin olarak kullanır.
PÖK-6: Deney tasarlayarak yapar ve sonuçları yorumlar.
PÖK-7: Öğrendiği bilgi ve becerileri sözlü ya da yazılı olarak aktarır.
PÖK-8: Kazandığı teorik ve pratik bilgileri analiz eder ve karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri getirir.
PÖK-9: Fizyoloji alanında ulusal/ uluslararası akademik yayınları ve bilimsel gelişmeleri takip eder ve etkili olarak kullanır.
PÖK-10: Bağımsız ve/veya grup içinde çalışmalar yürütür ve sorumluluk alır.
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi