Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / SAĞLIK PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/sabespsikolojisi
Tel: +90 0462 3775391
SABE
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / SAĞLIK PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
Sağlık Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı'nın temel amacı sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalığın önlenmesi ve tedavisi hizmetlerinde çalışan hekim dışı kaynak kişilere sağlık psikolojisi bakış açısını kazandırmaktır. Alanda temel bilgileri kazanmış, bilimsel düşünüş ilkelerini özümsemiş sağlık ve hastalık kavramları üzerinden verdiği hizmetleri geliştirebilme becerisine ulaşmış sağlık psikologları yetiştirmektir
 
Programın Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: Öğrencinin bir konuda bir literatür araştırması yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanırlar
PÖK-2: bilgiye ulaşma yollarını kullanabilirler
PÖK-3: bilgiyi değerlendirebilir, rapor halinde yazabilir ve sunabilirler
PÖK-4: literatür araştırması yapmasını, literatür yardımıyla konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunabilmesini, bir konuda araştırma yapabilmesini, elde edilen verileri analiz edebilmelerini ve sonuçları sınav jürisi huzurunda sunma ve savunmalarını yaparlar
PÖK-5: belirlenen bir konuda bağımsız olarak ya da bir takım içerisinde bilimsel bir çalışmayı yürütebilirler
PÖK-6: Sağlık psikolojisinin temel kavramlarını bilirler.
PÖK-7: Hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarının rollerini bilirler
PÖK-8: Sağlık ve hastalık ve hastalık yükünü değerlendirirler
PÖK-9: Sağlığın geliştirilmesinde kültür, cinsiyet, coğrafyanın rolünü değerlendirirler
PÖK-10: Bireysel planda sağlık davranışını değerlendirip geliştirilmesi için öneri planları hazırlayabilirler.
PÖK-11: Psikoterapötik değerlendirme ilkelerini bilirler
PÖK-12: Dinamik yönelimli görüşmenin esaslarını bilirler
PÖK-13: Psikoeğitim, danışmanlı ilkelerini tanırlar
PÖK-14: Bilişsel ve davranışçı müdahale ilkelerini tanırlar
PÖK-15: Kişilik, zeka, psikiyatrik değerlendirme ölçüm ilkelerini bilirler
PÖK-16: Kişilik, zeka ve klinik değerlendirme ölçeklerini tanırlar
PÖK-17: Bilişsel işlevleri bilirler
PÖK-18: Bilişsel işlevleri değerlendiren testleri tanırlar
PÖK-19: Psikiyatrik belirti ve bulguları ve bozuklukları tanırlar
PÖK-20: Psikiyatrik bozuklukları sınıflandırırlar
PÖK-21: Psikiyatrik bozuklukların epidemiyolojisi ve etiyolojisini bilirler
PÖK-22: Psikiyatrik bozuklukların tedavi yaklaşımlarını ve tedavi modalitelerini bilirler
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi