Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/sabetibbibiyoloji
Tel: +90 0462 3777941
SABE
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
İnsan sağlığında moleküler biyoloji ve genetik biliminin önemini kavrayan, genetik temelli hastalıkların hücresel ve moleküler düzeyde tanımlanmasına ve tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılabilecek yöntemleri uygulayabilme ve sonuçlarını raporlama becerisine sahip olan ve mesleki etik ilkeleri benimsemiş bilim uzmanı yetiştirmektir.
 
Programın Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: Lisans düzeyinde edindiği hücre biyolojisi, moleküler biyoloji, genetik ve kalıtım bilgilerini geliştirir ve derinleştirir. (BİLGİ)
PÖK-2: Lisans düzeyinde edindiği hücre biyolojisi, moleküler biyoloji, genetik ve kalıtım bilgilerinin farklı sağlık alanları ile ilişkisini kavrar geliştirir ve derinleştirir. (BİLGİ)
PÖK-3: Alanı ile ilgili temel bilgi teknolojileri, teknik ekipman, cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir. (BİLGİ)
PÖK-4: Alanı ile ilgili temel düzeyde biyoenformatik ve biyoistatistik bilgisine sahiptir; temel veri tabanlarını ve araçları kullanır. (BİLGİ-BECERİ)
PÖK-5: Alanı ile ilgili deneyler tasarlar, gerçekleştirir ve sonuçları yorumlar. (BECERİ)
PÖK-6: Hücre biyolojisi, moleküler biyoloji ve genetik alanlarında temel yöntemleri kullanır. (BECERİ)
PÖK-7: Öğrendiği bilgileri yazılı veya sözlü olarak Türkçe/İngilizce sunar. (BECERİ-YETKİNLİK)
PÖK-8: Alanındaki laboratuvar çalışma prensiplerini bilir ve biyogüvenlik kurallarını uygular. (BECERİ-YETKİNLİK)
PÖK-9: Kazandığı teorik ve pratik bilgileri alanında ve/veya farklı bir disiplindeki sorunların analiz edilmesinde ve çözülmesinde kullanır (YETKİNLİK).
PÖK-10: Bağımsız olarak ve/veya grup içinde çalışmalar yürütür ve sorumluluk alır. (YETKİNLİK)
PÖK-11: Alanındaki akademik yayınları ve bilimsel gelişmeleri takip eder ve etkin olarak kullanır. (YETKİNLİK)
PÖK-12: Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur ve uygular. (YETKİNLİK)
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi