Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/histolojiveembriyoloji
Tel: +90 0462 3777730, 3777740
SABE
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
Lisans diploması olan öğrenciye, mezuniyet sonrası eğitim düzeyinde histoloji ve embriyoloji bilgisi öğretmek, bu bilgiyi ilgili alanlarda kullanabileceği şekilde uygulamalı eğitim vermek
 
Programın Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: Histoloji ve Embriyoloji laboratuvar uygulamalarını yapabilir
PÖK-2: İnsan doku ve hücre yapı farklılıklarını sayabilir
PÖK-3: Hücre, doku ve organların embriyolojik kökenini tek tek sayabilir ve açıklayabilir
PÖK-4: Sağlık hizmetlerinde histoloji ve embriyoloji eğitimini yapabilir
PÖK-5: Deney tasarlayarak yapar ve sonuçları yorumlar
PÖK-6: Öğrendiği bilgi ve becerileri sözlü ya da yazılı olarak aktarır
PÖK-7: Kazandığı teorik ve pratik bilgileri analiz eder ve karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri getirir
PÖK-8: Yaşambilimleri alanında ulusal/ uluslararası akademik yayınları ve bilimsel gelişmeleri takip eder ve etkili olarak kullanır
PÖK-9: Laboratuvarda çalışma ilkelerini bilir ve biyogüvenlik kurallarını uygular
PÖK-10: Bağımsız ve/veya grup içinde çalışmalar yürütür ve sorumluluk alır
PÖK-11: Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi