Türkçe | English
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / BATI DİLLERİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI
UYGULAMALI DİL BİLİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
http://katalog.ktu.edu.tr
Tel: +90 0462 0(462)3773549
SBE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / BATI DİLLERİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI / UYGULAMALI DİL BİLİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
Programın amacı, bölüm öğrencilerini İngiliz dili, kültürü ve edebiyatının yanısıra Avrupa kültürü, Avrupa tarihi ve Avrupa dilleri ile ilgili bilgi ve becerilerle donatmak ve İngilizce'nin gerek konuşma dili olarak gerekse yazma dili olarak kullanım alanları ile ilgili bilgilerini becerilerini geliştirmek ve bilimsel yeterlilik kazandırmaktır.
 
Programın Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: geniş bir İngilizce dil kullanım bilgisine sahip olacaklardır.
PÖK-2: İngilizce dilinin tarihi gelişimini üzerindeki yabancı etkilere odaklanarak çalışabileceklerdir.
PÖK-3: eski ve modern dilleri, bibliografik süreçleri, metinsel ve editoryal metodları çalışmak için bilgi ve beceri edineceklerdir.
PÖK-4: dilbilimin alt alanlarında yenilikçi, eleştirel ve orjinal çalışmalar yapabileceklerdir.
PÖK-5: dilbilimle sosyoloji ve psikoloji gibi alanlar arasındaki ilişkiyi sosyal dilbilim ve psiko-dilbilim adı altında çalışabilecek bilgi ve donanıma sahip olacaklardır.
PÖK-6: etkileyici yazma, konuşma, okuma, dinleme, ve öğretme becerisine sahip olacaklardır.
PÖK-7: konferans, seminer ve sempozyumlarda etkileyici sunumlar yapabileceklerdir.
PÖK-8: dil testi hazırlama konusunda bilinmesi gerekenleri öğrenmiş olacaklardır.
PÖK-9: ikinci/yabancı dil edinimi konusundaki teorileri ve alandaki problemleri ve çözüm önerilerini öğrenmiş olacaklardır.
PÖK-10: dilin tabiatı, dil edinimi, anlama ve konuşma süreçleri, çocukların dil öğrenmesi gibi konulardaki teorileri öğrenmiş olacaklar.
PÖK-11: dilin zaman içinde değişimi, dil ve kültür ilişkisi, dil ve cinsiyet, dil planlaması gibi konuları öğrenmiş olacaklar.
PÖK-12: farklı disiplinlerarası projelerde çalışabileceklerdir.
PÖK-13: meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetlerinde çalışabileceklerdir.
PÖK-14: araştırmanın nasıl yapıldığını; detaylı çalışmanın nasıl yapıldığını; detaylı literatür taramasının nasıl yapıldığını; ve yapılan çalışmanın nasıl sunulduğunu ve savunulduğunu öğrenmiş olacaklardır.
PÖK-15: sınıf ortamında dil öğrenimi ve öğretimi ile alakalı karşılaşılan sorunları teşhis edebileceklerdir
PÖK-16: sınıf sorunlarıyla alakalı olarak veri toplamada uygun sınıf içi araştırma yöntemlerini kullanabileceklerdir.
PÖK-17: farklı sınıflar ve ortamlar için farklı sınıf içi araştırma yöntemleri geliştirecek
PÖK-18: ileride çalışacakları kurumlarda araştırma gruplarına katılıp katkı sağlayabilirler
PÖK-19: gelecekte kendi başlarına bağımsız sınıf içi araştırma yapabileceklerdir.
PÖK-20: belli durumlar için diğer öğretim yöntemlerinin değer ve rolünü takdir edebileceklerdir
PÖK-21: çocuklara yabancı dil öğretimi konusunda uygun materyal ve öğretme yöntemine karar verebilecekledir.
PÖK-22: birden fazla yabancı dil öğretim yöntemini belli ortama entegre etme kapasitesini kullanabileceklerdir
PÖK-23: hedef kitle, ortam, amaç ve motivasyona bağlı olarak en uygun yabancı dili öğretme yöntemlerini seçebileceklerdir.
PÖK-24: bir eğitim kurumunun müfredatının nasıl oluştuğu konusunda daha iyi bir bakış açısına sahip olacaklardır
PÖK-25: müfredat konusundaki farklı yaklaşımları analiz edebileceklerdir
PÖK-26: müfredat geliştime konusunda gelecekte bulunacakları eğitim kurumlarında insanlarla işbirliği içinde çalışabileceklerdir
PÖK-27: bir eğitim kurumunun müfredat geliştirme ekibinde görev alıp çalışabileceklerdir
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi