Türkçe | English
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/sbeturkdili
Tel: +90 0462 0462 3257298
SBE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
Türk Dili ve Edebiyatı alanında ihtiyaç duyulan, gerekli niteliklere sahip uzman elemanlar yetiştirmektir.
 
Programın Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: bilim uzmanlığı için gerekli bilgi ve donanımı kazanabilecekler
PÖK-2: Türkçenin tarihi sürekliliği içerisinde dilbilgisel özellikleri mukayese edebilecekler
PÖK-3: Türk dili ve edebiyatının bütün ihtisas alanlarını mukayeseli olarak değerlendirebilecekler
PÖK-4: Türk kültürünü tarihi ve coğrafi yayılımı yönünden değerlendirebilecekler
PÖK-5: Çağın getirdiği güncel dil ve edebiyat alanlarındaki problemleri tanıyabilecekler
PÖK-6: Temel dil ve edebiyat bilgilerini kavrama becerisine sahip olabilecekler
PÖK-7: Alan bilgilerini eğitim öğretim amacına yönelik olarak kullanabilecekler
PÖK-8: İlgili literatüre hâkim olacak donanıma sahip olabilecekler
PÖK-9: Bilgi teknolojilerini etkin kullanma becerisine sahip olabilecekler
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi