Türkçe | English
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/sbecalisma
Tel: +90 0462 +90 462 377 20 22
SBE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
Çalışma hayatı ve sosyal politika ile ilgili konularda bağımsız bilimsel araştırmalar yapabilecek ve alandaki yenilik ve değişimleri takip edebilecek araştırmacılar ve bilim uzmanları yetiştirmektir.
 
Programın Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: Lisans düzeyinde elde ettiği bilgilere ilave olarak aynı veya disiplinler arası alanlardan elde ettiği bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve derinleştirebilir.
PÖK-2: Çalışma hayatına ilişkin uzmanlık düzeyindeki bilgileri anlayabilir, yorumlayabilir ve metodolojik yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
PÖK-3: Alanıyla ilgili bir bilimsel araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir.
PÖK-4: Alanı ile ilgili sorunların tespit ve çözümü ile ilgili durumlarda liderlik üstlenebilir.
PÖK-5: Alanında edindiği uzmanlık bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilir.
PÖK-6: Alana ilişkin bilgilerini ulusal ve uluslar arası düzeyde ilgili taraflara yazılı, sözlü ve görsel bilgi-iletişim araçlarıyla sistemli biçimde aktarabilir.
PÖK-7: Çalışma hayatı ve toplumsal yaşamı yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir.
PÖK-8: Alanı ile ilgili kısa ve uzun vadeli politika ve stratejilerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için çalışmalar yapabilir.
PÖK-9: Alana ilişkin çalışmalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere göre hareket edebilir.
PÖK-10: Alanında edindiği bilgi ve becerileri özgün fikirler geliştirme ve disiplinler arası çalışmalar için kullanabilir.
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi