Türkçe | English
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/ofyazilim
Tel: +90 0462 3778353
OFTF
OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
Yazılım Mühendisliği Bölümü, bir mühendislik dalı olarak yazılımın tasarımı, projelendirilmesi, geliştirilmesi, üretilmesi, işletilmesi ve bakımıyla ilgili tüm çalışmaları kapsayan bir disiplindir. Ayrıca üretime yönelik planlama, yönetim, destek ve eğitim çalışmaları da yazılım mühendisliği kapsamında önemli bir konuma sahiptir. Yazılım mühendisliği endüstri, bilgisayar bilimleri ve matematik gibi disiplinlerle iç içe geçmiş olup kendisine has özel konularıyla birlikte yepyeni bir mühendislik dalıdır; amaç, sürekli gelişen ve büyüyen bilişim sektörüne mühendislik disiplinleri uyarınca tasarlanıp geliştirilmiş yazılım sistemleri üretmek, test etmek, kurmak ve yönetmektir.
 
Programın Öğrenim Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: Hesaplama, matematik, fen bilimleri, bilgisayar bilimleri ve Yazılım Mühendisliği alanlarında yeterli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÖK-2: Yazılım yaşam döngüsü, yazılım belirtim ve yazılım süreç modelleri, yazılım proje yönetimi ve kalite standartları hakkında bilgilere sahiptir.
PÖK-3: Yazılım mühendislik uygulamaları için modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma; belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir yazılım sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
PÖK-4: Yazılım ihtiyaçlarını anlamak için veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerisi.
PÖK-5: Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilir.
PÖK-6: Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
PÖK-7: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle güncel bilgiye erişebilir, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyebilir.
PÖK-8: Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır
PÖK-9: Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma; güncel teknolojik iletişim kaynaklarını kullanabilme becerisi.
PÖK-10: Yazılım mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
PÖK-11: Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi