Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİYOİSTATİSTİK ve TIP BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/tebad
Tel: +90 0462 3775680
SABE
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİYOİSTATİSTİK ve TIP BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
 
Programın Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: Yüksek lisans eğitimi ile öğrendiği biyoistastistik bilgilerini geliştirir ve derinleştirir. (BİLGİ)
PÖK-2: Tanı ve tarama amaçlı testlerin performanslarının nasıl değerlendirileceğini öğrenir, farklı durumlar için en iyi test yada test bileşenlerine karar verebilme yetisini kazanır.(BECERİ)
PÖK-3: Etkinlik-maliyet analizleri, çalışmalarda yanlılık kaynakları ve düzeltme yöntemleri bilgilerini kazanır.(BİLGİ)
PÖK-4: R programlama dili ile makine öğrenmesi yöntemlerini kullanarak biyolojik verilerden bilgi çıkarabilir. (BECERİ)
PÖK-5: İstatistiksel öğrenmede kullanılan yöntemleri ve sağlık alanındaki uygulamalarını öğrenir(BİLGİ).
PÖK-6: İstatistiksel öğrenme yöntemlerini paket programlar yardımıyla kendi araştırmalarında uygulama becerisini kazanır, sonuçları doğru olarak yorumlar ve değerlendirir. (BİLGİ?BECERİ- YETKİNLİK)
PÖK-7: Yapay zeka, makine öğrenmesi yöntemlerini Python programlama dilini kullanarak sağlık alanında uygulama becerisi kazanır .(BECERİ)
PÖK-8: Veri madenciliğine bir proses olarak yaklaşabilecek bilgiye sahip olur. (BİLGİ)
PÖK-9: WEKA, Clementine by SPSS, Statistika gibi veri madenciliğin yazılım araçlarının herhangi birinde yetkinlik kazanır. (YETKİNLİK)
PÖK-10: Veri Madenciliği süreçlerinde kullanılan , kümeleme ve sınıflama algoritmalarını uygular. (BECERİ)
PÖK-11: Veri madenciliği metotlarını bilimsel araştırmada kullanıp uygulayabilecek uzmanlığa sahip olur. (YETKİNLİK)
PÖK-12: Yapısal eşitlik modellerinin temel kavramlarını bilir,tanımlar. (BİLGİ)
PÖK-13: Yapısal eşitlik modelleri ile ilgili yazılımları kullanarak model geliştirir,uygular,test eder. (BECERİ)
PÖK-14: Bilimsel çalışma alanı ile ilgili yaptığı özgün çalışmaları ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlar ve bilimsel toplantılarda sunar. (YETKİNLİK)
PÖK-15: Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.(YETKİNLİK)
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi