Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
http://www.muhfak.ktu.edu.tr/makina/en/, http://www.fbe.ktu.edu.tr/fbe_eng/index.html
Tel: +90 0462 3772905
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Amaçlar :
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans programının ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi sağlamak, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış ve gerektiğinde analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip yüksek mühendisler yetiştirmektir.
 
Programın Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PK-1 : Makina Mühendisliğinin en az bir alt alanında (Mekanik ve Mukavemet, Makina Dinamiği ve Kontrol, Konstrüksiyon ve İmalat, Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi, Malzeme, Enerji, Otomotiv) genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibi olur, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
PK-2 : Çalışma alanında araştırma sorusu sormada yaratıcı düşünür, araştırma problemini kurgular, sosyal ve çevresel boyutları göz önüne alarak çalışmasının sınırlarını belirler ve tasarlar, çözümlemede yenilikçi yöntemler uygular.
PK-3 : Çok disiplinli takımlarda alanına ait sorumluluk alır, işbirliği içinde bütüncül çözüm yaklaşımları geliştirir, takım başarısına inanır.
PK-4 : Çalışma alanındaki uluslararası literatürü takip eder, okur, anlar ve yorumlar.
PK-5 : Çalışmalarından elde ettiği sonuçları anlaşılır bir şekilde ve etik ilkelere uygun olarak nitelikli dergilerde yayınlar.
PK-6 : İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, çalışmalarından elde ettiği deneysel ve kuramsal sonuçlar hakkında sözlü ve yazılı iletişim kurar.
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi