Türkçe | English
MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU / KİMYA ve KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
BİYOKİMYA
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/yuksekokul/mackamyo/
Tel: +90 0462 3777637
MAMYO
MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU / KİMYA ve KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / BİYOKİMYA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
Başta sağlık bilimleri olmak üzere yaşam bilimlerinde fizik, kimya ve biyoloji gibi fen bilimleri, beslenme ve çevre gibi temel alanlarda etkili ve verimli çalışma disiplinini kazanmış, girişimcilik yetenekleriyle donatılmış, alanında yetkin elemanların yetiştirilmesi bu programın temel amacını oluşturmaktadır. Biyokimya önlisans programı öğrencilere kaliteli bir eğitim sunmasının yanında iş piyasasının da ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamayı da amaçlamaktadır.
 
Programın Öğrenim Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: Türk Dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayarak anadil bilincine sahip olur.
PÖK-2: Atatürk İlkeleri ve İnkılapları doğrultusunda, Atatürkçü düşünce hedef alınarak milli bir bilinç kazanır.
PÖK-3: Temel İngilizce bilgisine sahip olur.
PÖK-4: Bilişim teknolojilerine ilişkin temel kavramları tanımlar.
PÖK-5: Öğrendiği temel bilgisayar bilgisini meslek hayatında daha etkin bilgi erişimi sağlayabilmek için kullanır.
PÖK-6: Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanır.
PÖK-7: Temel Matematik hesaplamalarını yapar.
PÖK-8: Temel kimya bilgilerini iş ve günlük yaşamında karşılaşabileceği problemlerin çözümünde veya yorumlanmasında kullanır.
PÖK-9: Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme, sorunları tanıyabilme ve çözüm önerisi geliştirebilme becerisi kazanır.
PÖK-10: Mesleği ile ilgili temel uygulama yöntemlerini öğrenir.
PÖK-11: Laboratuvar ekipmanlarını tanır ve kullanır.
PÖK-12: Hem bireysel hem de grup olarak çalışmayı bilir.
PÖK-13: Gerçekleştirdiği işlerde laboratuvar güvenliği ve İSG kurallarına uyar.
PÖK-14: Biyolojik sistemlerde bulunan temel moleküllerin biyokimyasal yapıları, fonksiyonları, metabolizmaları ve birbirleriyle olan ilişkisini bilir.
PÖK-15: Mikroorganizmaların yapısı hakkında genel bilgilere sahip olur.
PÖK-16: Gerçekleştirdiği işlerde kalite yönetim sistemlerini bilir.
PÖK-17: Adli ve kriminal araştırmalar için örnek alma, veri toplama, analiz teknikleri ve verilerin değerlendirilmesini bilir.
PÖK-18: Mesleği ile ilgili etik ilkeleri bilir ve bu ilkeler ile çerçevesinde çalışma yeterliliğine sahip olur.
PÖK-19: Enzim sınıflandırmasını bilir, reaksiyon türlerini enzim sınıflarına göre belirleyebilir.
PÖK-20: Doku ve hücre kültürü hazırlanmasını bilir.
PÖK-21: Mesleği ile ilgili sorumlulukları alarak bu sorumluluklar çerçevesinde etkili iletişim kurar ve ilgili düzenlemeleri yapar.
PÖK-22: Edindiği teorik bilgileri uygulamaya aktarma becerisiyle beraber, kariyeri için yeni yetenekler ve teknikler kazanır.
PÖK-23: Edindiği bilgileri karşı tarafa aktarabilme yeteneği kazanır.
PÖK-24: Bazı temel biyokimya terimlerini öğrenir, biyokimyadaki temel analiz yöntemleri bilir.
PÖK-25: İnsan vücudundaki sistemleri bilir, hücresel ve sistemsel düzeyde nasıl kontrol edildiğini ifade eder.
PÖK-26: Canlılık ve hücre kavramlarını bilir, canlıları sınıflandırabilir.
PÖK-27: Gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerine ilişkin teorik bilgiye sahip olur, katkı maddelerinin fonksiyonlarını açıklar ve uygulamaya yönelik analizleri bilir
PÖK-28: Klinik biyokimyadaki temel kavramları bilir, analiz yöntemlerini uygular.
PÖK-29: Vitaminler ve hormonların yapı, fonksiyon, sınıflandırma ve etki mekanizmalarını bilir.
PÖK-30: Topluluk önünde sunum yapma becerisi kazanır.
PÖK-31: Yasal hak ve sorumluluklarını bilir, iş kazalarından doğabilecek hukuki sonuçları açıklar.
PÖK-32: Gerçekleştirdiği işlerde laboratuvar güvenliği ve İSG kurallarına uyar ve bu bilince sahip olur.
PÖK-33: Temel ilkyardım bilgisine sahip olur.
PÖK-34: Standardizasyon ve kalite ile ilgili temel kavramları bilir.
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi