Türkçe | English
ORMAN FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/pem/index.htm
Tel: +90 0462 3774050
ORF
ORMAN FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
Bu bölümün ana amacı geniş anlamda Peyzaj Mimarlığı disiplini ile ilgili akademik eğitim-öğretim çalışmaları yürütmek ve araştırmalarda bulunmak, Peyzaj Mimarlığının sorunlarını çözebilecek şekilde kullanıcı ihtiyaç ve isteklerine göre farklı etkinliklere imkan sağlayan farklı ölçü ve ölçekte açık ve yeşil alanlarda mekansal çözümlemelerde bulunmaktır.
 
Programın Öğrenim Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: Farklı ölçü ve ölçeklerdeki dış mekanların kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak tasarlanması, planlanmasına ve detaylandırılmasına ait bilgileri kullanabilecek
PÖK-2: Tasarım ve planlamaya ilişkin bilgilerini kentsel ve kırsal peyzajdaki açık ve yeşil alanlar oluşturma, mekan tasarlama ve Peyzaj Mimarlığının diğer mesleki çalışmalarına uygulayabilme becerisine sahip olabilecek
PÖK-3: Bitki materyalinin estetik, işlevsel ve ekolojik bağlamda tanınması, yetiştiriciliği ve uygulanması ile ilgili bilgileri edinecek.
PÖK-4: Doğal ve egzotik bitki türlerinin estetik, işlevsel ve ekolojik amaçlar doğrultusunda açık ve yeşil alan/mekanlarda tasarımı, planlaması ve peyzaj mimarlığının mesleki problemlerine uygulanması becerisine sahip olacak.
PÖK-5: Peyzaj teknikleri ile ilgili peyzaj yapıları ve materyalini tanımlayabilecek ve alan uygulamalarını temel mühendislik kavramları bağlamında teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak araştırma, sorgulama, üretme becerisi kazanabilecek
PÖK-6: Canlı yaşam kaynağına ait çevrenin korunması için doğaya, doğal formlara uyumlu, ekolojik özelliklere akılcı ve gerçekçi çözümler geliştiren çalışmaları gerçekleştirme becerisi kazanabilecek
PÖK-7: Sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olabilecek
PÖK-8: Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olabilecek
PÖK-9: Ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahip olabilecek
PÖK-10: Kalite konularında bilgi sahip olabilecek
PÖK-11: Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisine sahip olabilecek
PÖK-12: Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olabilecek
PÖK-13: Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanabilecek
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi