Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / İSTATİSTİK ve BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
İSTATİSTİK DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/fbeistatistik
Tel: +90 0462 +90 (462) 377 3112
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / İSTATİSTİK ve BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI / İSTATİSTİK DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
Öğrencilere olasılık, istatistik ve stokastik süreçler konusunda ileri düzey bilgileri vermek ve bilimsel çalışma becerisini kazandırarak elde ettiği bilgileri farklı disiplinlere uygulayabilmesini sağlamakdır. Ayrıca bilgisayar bilimlerini etkin bir biçimde kullanabilmesini sağlamaktır.
 
Programın Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: İstatistiksel problemlerin çözümü için, doktora programında almış bulundukları teorik ve metodolojik içerikli derslerden edindikleri bilgileri kullanarak yeni bir istatistiksel yöntem ve model geliştirme becerisine sahip olmalı.
PÖK-2: İstatistiksel yazılımları, istatistik uygulamaları için gereken güncel teknikleri ve bilgisayar yazılım ve donanımlarını etkin biçimde kullanabilmeli, istatistiksel hesaplamaları hızlandıracak bilgisayar programları yazabilmeli.
PÖK-3: Farklı disiplinlerde karşılaşılan istatistiksel problemlere uygun analitik çözümler üretebilmeli ve çözüm aşamasında bilgisayar ve matematiği etkin olarak kullanabilmeli.
PÖK-4: Veri tabanlarını düzenleme, temizleme ve istatistiksel analize hazır hale getirme becerisine sahip olmalı. Alanı ile ilgili sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilmeli.
PÖK-5: İstatistiksel danışmanlık yapabilmeli, analizini yaptığı problemleri yazılı ve sözlü olarak sunabilmeli istatistiksel analizlerin sonuçlarına ilişkin raporlar yazabilmeli.
PÖK-6: Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarında bulunabilmeli, lider konumunda sorumluluk alabilmeli ve girişimci olma becerisine sahip olmalı.
PÖK-7: Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olmalı ve alanında yayın üretebilmeli.
PÖK-8: İstatistik bilimini ilgilendiren güncel gelişmeleri, ulusal ve uluslararası bilimsel yayınları takip ederek, tüm bu bilgileri ve yenilikleri problem çözme aşamasında kullanabilmeli.
PÖK-9: İstatistiksel problemleri tanımlama, analiz yapma ve sonuçları yorumlamak amacıyla, etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde iletişim kurabilme becerisine sahip olmalı.
PÖK-10: Analitik, yaratıcı ve eleştirel düşünebilmeli, bilimsel irdeleme yetisine sahip olmalı, sosyal ve etik sorumluluklarının farkında olmalı.
PÖK-11: Alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilmeli. Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilmeli.
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi