Türkçe | English
MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU / GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ
GIDA TEKNOLOJİSİ
Ders Bilgi Paketi
http://mackamyo.ktu.edu.tr/
Tel: +90 0462 3777637
MAMYO
MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU / GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ / GIDA TEKNOLOJİSİ
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
 
Programın Öğrenim Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: Gıda işleme aşamalarının hijyen ve sanitasyon standartlarına, güncel yasal mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesine katkı sağlayabilir.
PÖK-2: Kalite güvencesi ve kalite yönetim sistemleriyle ilgili temel kavramları bilir ve gıda üretim aşamalarında HACCP'i temel alan kalite güvenliği sistemlerinin önemine uygun şekilde çalışmalar yürütebilir.
PÖK-3: Gıda teknolojisi laboratuvarında temel analitik teknikleri kullanarak gıda örneklerini analiz edebilir, sonuçlarını istatistiksel yöntemlerle değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
PÖK-4: Gıda üretim aşamalarında ve laboratuvarlarında yer alan alet ve ekipmanları tanır ve iş sağlığı ve güvenliğine uygun kullanımını sağlayabilir.
PÖK-5: Bireysel veya takım çalışmaları yapabilme bilinci edinir, mesleki ve etik sorumluluk bilincinin önemini kavrar.
PÖK-6: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinciyle ekonomik, fonksiyonel ve piyasada rekabet edebilir ürün üretme konusunda bilgi ve becerisini sürekli geliştirir.
PÖK-7: Gıda üretimi süreçlerinde ortaya çıkan atıkların, bertaraf ve geri dönüşüm süreçlerinin yönetiminin önemini kavrar.
PÖK-8: Gıda üretim teknolojileri, gıda muhafaza ilkeleri, gıda kalite kontrol parametreleri hakkında bilgi sahibi olur, her türlü fiziksel, kimyasal, duyusal ve mikrobiyolojik analizlerini gerçekleştirebilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olur .
PÖK-9: Özel gıdaların (temel besin grupları dışında kalan) üretim teknolojileri ile ilgili temel düzeyde bilgi sahibi olur ve üretim sürekliliğinin sağlanabilmesi için fiziksel, kimyasal, duyusal ve mikrobiyolojik analizlerini gerçekleştirebilir.
PÖK-10: Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanarak gıda üretimi süreçlerinde ve kalite kontrolünde ortaya çıkabilecek verileri bilgisayar ortamında toplayabilir, değerlendirebilir, sunu hazırlayabilir.
PÖK-11: Gıda katkı maddelerinin özelliklerine ve ilgili mevzuata ilişkin teorik bilgiye sahip olur.
PÖK-12: Gıdaların fiziksel, kimyasal ve besleyici özelliklerini bilir ve bunların gıda üretim süreçleri, gıda kalitesi ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini yorumlayabilir.
PÖK-13: Gıda işleme ilkeleriyle birlikte temel gıda teknolojileri ve gıda endüstrisinde kullanılan makineler hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine ve yetkinlikleri kapsamında uygulayabilme becerisine sahip olur.
PÖK-14: Matematik, fen bilimleri ve mesleki alanda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.
PÖK-15: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alandaki bilim ve teknolojideki gelişmeleri iletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak takip eder ve kendini sürekli geliştirme gayesi edinir.
PÖK-16: Alanındaki güncel mesleki gelişmeleri takip edebilecek ve üretim aşamaları sırasında karşılaşabileceği teknik terimleri kavrayabilecek düzeyde yabancı dil kullanabilme becerisine sahip olur.
PÖK-17: Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Türk milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimser.
PÖK-18: Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu benimseyerek yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin bir şekilde kullanabilir.
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi