Türkçe | English
FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/biyoloji
Tel: +90 0462 3772581 , 3253200
FENF
FEN FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
Programların amaçları: Öğrencileri biyolojik bilimler ve ilgili alanlar ile ilgili bilgi sahibi yapmak, biyolojik teknikleri kullanabilmeleri için öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmek, temel biyolojik problemlerin çözümü için sonuçların analiz edilmesi, mevcut bilginin yaratıcı bir biçimde kullanılabilmesi yönünde öğrencileri eğitmek yanında sosyal yönlerini geliştirmektir.
 
Programın Öğrenim Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: Biyoloji alanı ile ilgili ileri düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olmalı
PÖK-2: Biyoloji alanı ile ilgili güncel teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilmeli ve ilgili hedef kitleye aktarabilmeli
PÖK-3: Biyoloji alanı ile ilgili güncel olgu ve süreçleri anlayabilmeli, benzerleriyle karşılaştırabilmeli ve kanıtlara dayalı çözüm üretebilmeli
PÖK-4: Biyoloji ile ilgili problemler için veriler toplayabilmeli, analiz edebilmeli, hipotezler kurabilmeli ve sonuçlarını değerlendirebilmeli
PÖK-5: Biyoloji alanı ile ilgili olguların değerlendirilmesinde etkin rol alabilmeli
PÖK-6: Biyoloji alanında bir etkinliği bağımsız veya ekip lideri olarak planlayabilmeli ve/veya etkin olarak yürütebilmeli
PÖK-7: Biyoloji alanı ile ilgili bilgileri sorgulayarak güncelleyebilmeli ve sürekli öğrenmeye açık halde olabilmeli
PÖK-8: Biyoloji alanı ile ilgili sorunlara çözüm yolları geliştirebilmeli ve hedef kitleye aktarabilmeli
PÖK-9: Bilişim teknolojilerini kullanarak meslektaşlarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde sözlü ve/veya yazılı olarak iletişim kurabilmeli
PÖK-10: Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olmalı ve yaşadığı sosyal çevresi için farkındalık projeleri ve/veya etkinlikler düzenleyebilmeli
PÖK-11: Biyoloji alanı ile ilgili her faaliyeti, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin evrenselliğinin bilincinde değerlendirebilmeli ve bunları toplumun yararına kullanabilmeli
PÖK-12: İş sağlığı ve güvenliğinin önemi ve gerekliliği hususunda yeterli bilince sahip olmalı ve bunu çalışma hayatına ve toplumsal yaşama uygulayabilmeli
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi