Türkçe | English
TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU / İNŞAAT BÖLÜMÜ
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
Ders Bilgi Paketi
http://www.trabzonmyo.ktu.edu.tr/
Tel: +90 0462 2281052
TMYO
TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU / İNŞAAT BÖLÜMÜ / İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
İnşaat sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim süreci içindedir. Söz konusu sürecin başarılmasında destek işlevini yerine getirebilecek beşinci seviye (tekniker) nitelikli insan gücü yetiştirmek programın temel amacıdır.
 
Programın Öğrenim Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibidir.
PÖK-2: Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanabilir.
PÖK-3: İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir
PÖK-4: İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanabilir.
PÖK-5: Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
PÖK-6: Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
PÖK-7: İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.
PÖK-8: Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.
PÖK-9: Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir
PÖK-10: Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dilde yazılmış mesleki dokumanı orta düzeyde anlama bilgisine sahiptir.
PÖK-11: Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi