Türkçe | English
SÜRMENE ABDULLAH KANCA MESLEK YÜKSEKOKULU / MOTORLU ARAÇ ve ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
GEMİ İNŞAATI
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/akmotor
Tel: +90 0462 7522603
SAKMYO
SÜRMENE ABDULLAH KANCA MESLEK YÜKSEKOKULU / MOTORLU ARAÇ ve ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / GEMİ İNŞAATI
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
Gemi Inşaatı, gemi inşaatı sektöründe ihtiyaç duyulan Gemi Inşaatı Teknikerlerinin yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur.
 
Programın Öğrenim Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanabilir.
PÖK-2: Gemi İnşaatı teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
PÖK-3: Gemi inşaatı uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanılabilir.
PÖK-4: Gemi inşaatı resim çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde gemi elemanlarını boyutlandırabilir, gemi tasarımı yapabilir.
PÖK-5: Üretim planlaması yapabilir, işlem kartlarını hazırlayabilir, görev dağılımını yapabilir ve denetleyebilir.
PÖK-6: İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.
PÖK-7: Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.
PÖK-8: Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
PÖK-9: Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dilde yazılmış mesleki dökümanı orta düzeyde anlama bilgisi.
PÖK-10: Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma.
PÖK-11: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği becerisine sahip olur, çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi