Türkçe | English
TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU / MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
MAKİNE
Ders Bilgi Paketi
http://www.trabzonmyo.ktu.edu.tr/
Tel: +90 0462 3777582
TMYO
TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU / MAKİNE ve METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / MAKİNE
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
Bilgisayar destekli tasarım ve imalat (CAD/CAM) alanlarında ve diğer mesleki alanlarda da gerekli bilgi edinmiş, kendine güvenen ve kendini geliştirebilecek teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
 
Programın Öğrenim Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: Matematik, Fen ve Mesleki alan bilgilerini ve uygulamaları becerisini kazanabilecektir.
PÖK-2: Makina parçaları üretim yöntemlerini bilmek, en uygun üretim yöntemini seçmek ve üretim planlamasını yapabilmek bilgi ve becerisine sahip olabilecektir.
PÖK-3: Makina parçaları için malzeme ve malzeme muayene yöntemlerini tanımak, ısıl işlem yöntemleri konusunda karar verebilmek ve imalat için uygun malzemeyi seçebilme bilgi ve becerisine sahip olabilecektir.
PÖK-4: Makina parçaları çizim ve tasarım kurallarını bilecek, istenilen özelliklere uygun şekilde makina parçalarını ve bir sistemi tasarlayıp analiz edebilecektir.
PÖK-5: Mesleki alan sistem parçalarının tasarım, üretim ve montajı için bilgisayar destekli programları (CAD/CAM programları) kullanabilecektir.
PÖK-6: Mesleki alan sistemlerinin tasarım, üretim ve kontrolü için gerekli olan teknikleri tanıma ve ölçme araçlarını kullanma becerisine sahip olacaktır.
PÖK-7: Etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilecektir.
PÖK-8: Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
PÖK-9: İşletme yönetimi ile ilgili temel ilkeleri bilecek ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olacaktır.
PÖK-10: Yaşamboyu öğrenme gerekliliği ve becerisine sahip olabilecektir.
PÖK-11: Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi bir yabancı dilde yazılmış mesleki dökümanı orta düzeyde anlama bilgisi
PÖK-12: Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkilap Tarihi konusunda bilgi sahibidir
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi