Türkçe | English
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/endustri
Tel: +90 0462 3773824
MF
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

Eğitim Amaçları :
 
Programın Öğrenim Kazanımları :
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PÖK-1: (PÇ 1-1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
PÖK-2: (PÇ 1-2) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
PÖK-3: (PÇ 2-1) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
PÖK-4: (PÇ 2-2) Karmaşık mühendislik problemlerine uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
PÖK-5: (PÇ 3-1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
PÖK-6: (PÇ 3-2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
PÖK-7: (PÇ 4-1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
PÖK-8: (PÇ 4-2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
PÖK-9: (PÇ 5-1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
PÖK-10: (PÇ 5-2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
PÖK-11: (PÇ 5-3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
PÖK-12: (PÇ 5-4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
PÖK-13: (PÇ 6-1) Disiplin içi takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme becerisi.
PÖK-14: (PÇ 6-2) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
PÖK-15: (PÇ 6-3) Bireysel çalışma becerisi.
PÖK-16: (PÇ 7-1) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.
PÖK-17: (PÇ 7-2) En az bir yabancı dil bilgisi.
PÖK-18: (PÇ 7-3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
PÖK-19: (PÇ 7-4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
PÖK-20: (PÇ 7-5) Etkin sunum yapabilme becerisi.
PÖK-21: (PÇ 7-6) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
PÖK-22: (PÇ 8-1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci.
PÖK-23: (PÇ 8-2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
PÖK-24: (PÇ 9-1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
PÖK-25: (PÇ 9-2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
PÖK-26: (PÇ 10-1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
PÖK-27: (PÇ 10-2) Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık.
PÖK-28: (PÇ 10-3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
PÖK-29: (PÇ 11-1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi.
PÖK-30: (PÇ 11-2) Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
PÖK-31: (PÇ 11-3) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
   
   
TYYÇ/Program Kazanımları Matrisi