Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/kamuyonetimi
Tel: +90 0462 3772915
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENİM KAZANIMLARI
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Dönem Dersleri
KAM1001 Siyaset Bilimi - I X
KAM1003 Toplum Bilim X
ISL1003 İşletme Bilimine Giriş X
ISL1001 Hukukun Temel KavramlarıXX
IKT1005 İktisada GirişXX
YDB1001 İngilizce - I X
AITB1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I X
TDB1001 Türk Dili - I X
2. Dönem Dersleri
IKT1000 Mikro İktisatXX
KAM1000 Anayasa Hukuku X
TDB1000 Türk Dili - II X
YDB1004 İngilizce - II X
KAM1002 Medeni Hukuk X
AITB1000 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II X
KAM1004 Siyaset Bilimi - II X
EKO2000 İstatistikXX
3. Dönem Dersleri
KAM2013 Türk Parlemonto TarihiXX
KAM2009 Siyaset PsikolojisiX X
KAM2031 Yönetim ve DenetimXX
KAM2001 Yönetim HukukuXX
ISL2028 Borçlar HukukuX X
KAM2019 Siyasi Düşünceler TarihiXX
IKT2009 Makro İktisatXX
KAM2003 Yönetim BilimiXX
4. Dönem Dersleri
KAM2014 Kent Tarihi ve KentleşmeXX
KAM2000 Yönetim PsikolojisiXX
KAM2006 Devlet TeorileriXX
ISL2022 Muhasebe X X
MLY2000 Vergi HukukuXX
KAM2002 Türk Anayasa DüzeniXX
KAM2016 Türk Kamu YönetimiXX
5. Dönem Dersleri
KAM3005 Kadın ve SiyasetX X
KAM3013 Türk Modernleşmesi XX
MLY3007 Kamu EkonomisiXX
KAM3011 Türkiye'de Din ve Siyaset X
MLY2002 Kamu MaliyesiXX
KAM3003 Türkiye'nin Toplumsal YapısıX X
KAM3001 Yerel Yönetimler X X
KAM3007 Türk Siyasi HayatıX X
6. Dönem Dersleri
USEC0010 Proje Yönetimi X X
IKT3014 Para Teorisi ve Politikası X X
USEC0012 Kariyer Planlama XXX
MLY4004 Maliye Politikası X
KAM3012 Demokrasi Teorileri X X
KAM3002 Kamu Yönetiminde Çağdaş Yak. XX
KAM3010 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri XX
KAM3008 Çevre Politikasi XX
7. Dönem Dersleri
KAM4005 Çevre Felsefesi X X
KAM4001 Çağdaş Siyasi Akımlar X X
USEC0001 Bilim Tarihi X X
KAM4000 Bitirme Tezi XX X
KAM4011 İnsan Hakları Hukuku X
KAM4007 İdari Yargı X
KAM4009 Türk İdare Tarihi X X
KAM4013 Kentsel Siyaset X X
8. Dönem Dersleri
KAM4008 Türk İslam Düşünce Tarihi XX
KAM4016 Türkiyede Siyasal AktörlerX XX
KAM4014 Kent Ekonomisi X
KAM4004 İmar HukukuX X
KAM4000 Bitirme Tezi XX X
ULS3002 Türkiye ve Avrupa Birliği X X
KAM4010 Siyaset Sosyolojisi XX X
IKT4011 Türkiye Ekonomisi X

Katkı yok (%0)Az oranda katkı (%25)Orta derecede katkı (%50)İyi derecede katkı (%75)Çok iyi derecede katkı (%100)