Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/endustri
Tel: +90 0462 0 (462) 377 38 24
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENİM KAZANIMLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Dersleri
ENDL5280 Tedarik Zinciri Yönetiminde Nicel Modeller
ENDL6010 Seminer
ENDL7113 Fiyatlandırma ve Gelir Yönetimi
ENDL7131 Stokastik Süreçler
ENDL7132 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
ENDL7211 İnsan Makine Sistemleri Analizi
ENDL7212 Stokastik Modelleme
ENDL7231 Kısıt Programlama
ENDL7232 Matematiksel Modelleme
ENDL7241 Ajan Temelli Benzetim
ENDL7242 Zaman Serileri Analizi ve Tahmin Teknikleri
ENDL6000 Doktora Tezi
Enstitü Ortak Dersleri
FBE5001 Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi
FBE5006 Advanced Statistics
FBE5007 İleri Mühendislik Matematiği
FBE5008 Scientific Article Wrinting in English
FBE5009 Geographical Information Systems(GIS)
FBE5100 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği
FBE5201 Gelişim ve Öğrenme
FBE5202 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

Katkı yok (%0)Az oranda katkı (%25)Orta derecede katkı (%50)İyi derecede katkı (%75)Çok iyi derecede katkı (%100)