Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİYOENFORMATİK (DİSİPLİNLERARASI) ANABİLİM DALI
BİYOENFORMATİK (YL) (TEZLİ)
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/sabe
Tel: +90 0462 3775680
SABE
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİYOENFORMATİK (DİSİPLİNLERARASI) ANABİLİM DALI / BİYOENFORMATİK (YL) (TEZLİ)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENİM KAZANIMLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program Dersleri
BYE5001 Python ile Programlamaya Giriş
BYE5003 Moleküler Modelleme ve Grafik
BYE5005 Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı
BYE5006 Biyolojik Veritabanları ve Veri Analizi
BYE5007 Biyoenformatik için Temel Olasılık ve İstatistik
BYE5008 İmmünoinformatik-I
BYE5013 Seminer
HIS5139 Histolojik Teknik.İnovatif Yaklaşımlar
ISTL5053 İstatistik Uygyulamalı Veri Madenciliği
MBGL5046 Pharmaceutical Biotechnology
MBGL7050 Moleküler Tıp
SBY 5012 Bilimsel Araş.Tek.ve Araş.Yayın Et.
SBY5014 Critical Appraisal of Medical Literature
TBB5073 R İle İstatistiksel Programlamaya Giriş
TBB5173 Data Structures and Algorithms
BYE5095 Yüksek Lisans Tezi
Diğer Programlardan Alınan Dersler
SBD6013 Bilimsel Araştırma ve Proje Haz.Eğ.
SBD6014 Basic Issues in Bioethics
SBY 5012 Bilimsel Araş.Tek.ve Araş.Yayın Et.
SBY5014 Critical Appraisal of Medical Literature

Katkı yok (%0)Az oranda katkı (%25)Orta derecede katkı (%50)İyi derecede katkı (%75)Çok iyi derecede katkı (%100)