Türkçe | English
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EKONOMETRİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/sbeekonometri
Tel: +90 0462 +90 462 377 20 22
SBE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EKONOMETRİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENİM KAZANIMLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Dersleri
EKO5012 Research Methods - IX X
EKO5070 Uygulamalı Ekonometri - IXX
EKO5080 Zaman Serisi Analizleri - IX X
EKO5170 Matematiksel İstatistik - I X
EKO5570 Uygulamalı Ekonometri - IIXX
EKO5580 Zaman Serisi Analiz. - IIXX
EKO5650 Makro İktisat Uygulama. XX
EKO5660 Matematiksel İstatistik - II X X
EKOZ5050 İstatistiksel Analiz X
EKOZ5520 İstatistik Yöntemler X
Enstitü Ortak Dersleri
SBE5001 Bilimsel Araştırma ve Yayın EtiğiX X
SBE5100 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknik ve YöntemleriX XX
SBE5200 Türkçe Akademik Yazma Eğitimi
SBE5300 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Uygulamaları-I X
SBE5301 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Uygulamaları-IIX X
SBE5400 Academic Writing in Social Sciences
SBE6001 Bilimsel Araştırma ve Proje Haz.Eğitimi
SBE6002 Academic Writing for Publication in English-I

Katkı yok (%0)Az oranda katkı (%25)Orta derecede katkı (%50)İyi derecede katkı (%75)Çok iyi derecede katkı (%100)