Türkçe | English
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
Web: http://www.ktu.edu.tr/ybs
Tel: +90 0462 0462 377 29 64
İİBF
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENİM KAZANIMLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Dönem Dersleri
AITB1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I X
YBS1007 Temel Bilgi TeknolojileriX X
YBS1009 Hukukun Temel Kavramları X
YBS1003 İşletme Matematiği - I X X X
TDB1001 Türk Dili - I X
YBS1005 Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş X X X X
YDB1001 İngilizce - I X
YBS1001 İktisada Giriş X
2. Dönem Dersleri
YBS1006 Veri Tabanına Giriş X X X
YBS1012 Bilişim Hukuku X X
YDB1004 İngilizce - II X
TDB1000 Türk Dili - II X
YBS1004 Algoritma ve Programlamaya Giriş X X X
YBS1000 İşletme Bilimine GirişX X
YBS1002 İşletme Matematiği - II X X
AITB1000 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II X
3. Dönem Dersleri
YBS2015 Yönetişim ve E-Devlet X X
YBS2017 Araştırma Yöntemleri X XX X
YBS2013 Açık Kaynak ve Özgür Yazılım XX
USEC0001 Bilim Tarihi XXX
YBS2011 İşçi Sağlığı ve Güvenliği X X
YBS2005 Sistem Analizi ve TasarımıX X
YBS2009 Yönetim ve OrganizasyonX XXX
YBS2003 Temel Programlama X X
YBS2007 Grafik ve Canlandırma X X
YBS2001 Mesleki İngilizce X X
4. Dönem Dersleri
USEC0012 Kariyer Planlama X X
YBS2012 Dijital PazarlamaX X X X
USEC0006 Genel Sosyoloji X
YBS2018 Görsel Ara Yüz Tasarımı ve Programlama X
YBS2016 Bilgi Yönetimi X X X
YBS2008 Finansal Muhasebe XX
YBS2004 Web TasarımıX X XX
YBS2000 Hizmet İçi Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme X X
YBS2002 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri X X X
YBS2006 Üretim YönetimiX XX
5. Dönem Dersleri
YBS3019 E-İşletmecilikX X
USEC0007 Kişisel Verilerin Korunması XX
YBS3011 İnsan Bilgisayar Etkileşimi X X X
YBS3017 Yönetim Muhasebesi XX
YBS3003 İnternet Tabanlı Programlama X X
YBS3007 Kurumsal Kaynak Planlaması(ERP)X XX X
YBS3001 İstatistik X
YBS3009 Pazarlama İlkeleri X
YBS3005 Bilgisayar Ağları ve Güvenlik X XX
6. Dönem Dersleri
USEC0004 Meslek Etiği X
YBS3014 Sosyal Medya PazarlamasıX X X X
YBS3010 Büyük Veri ve YönetimiXX X X
YBS3008 Bilişim GüvenliğiXX
YBS3004 İş Zekası ve Veri MadenciliğiX X X X
YBS3000 İşletme Finansı XX
YBS3006 Mobil Programlama X X
YBS3002 Yöneylem Araştırması XX
7. Dönem Dersleri
YBS4009 Nesne Tabanlı ProgramlamaXX XX
YBS4011 Yapay Zeka X X X X
YBS4001 Mobil Uygulama Geliştirme X X
YBS4007 İK Yönetimi X
YBS4003 Karar Destek SistemleriXX X X
YBS4005 Sağlık Bilgi Sistemleri X X
8. Dönem Dersleri
YBS4008 YBS'de Güncel Gelişmeler X X
YBS4010 Coğrafi Bilgi SistemleriX X
YBS4004 E-Girişimcilik ve İnovasyonX X
YBS4000 Proje YönetimiX XX X
YBS4006 Bitirme Tezi XX X X
YBS4002 Uzman Semineri X X

Katkı yok (%0)Az oranda katkı (%25)Orta derecede katkı (%50)İyi derecede katkı (%75)Çok iyi derecede katkı (%100)