Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / OBEZİTE, DİYABET ve ATEROKSLEROZ METABOLİZMA ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/sabeobezite
Tel: +90 0462 3777867
SABE
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / OBEZİTE, DİYABET ve ATEROKSLEROZ METABOLİZMA ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENİM KAZANIMLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Program Dersleri
ODM6001 İleri Metabolizma - I X XXXXX
ODM6002 Hormonlar ve Resptörler XXXXX XXX X
ODM6003 Metabolik Hastalıklarda Araş.Tek. X X
ODM6004 İleri Metabolizma - IIXXX
ODM6005 Obezite ve Metabolik Sendrom
ODM6006 Ateroskleroz XX
ODM6013 Seminer X X
SBY 5012 Bilimsel Araş.Tek.ve Araş.Yayın Et.
TBIO618 Protein SynthesisXXX
ODM1000 Tez İzleme
ODM1100 Dönem Projesi (Tezsiz)
ODM6095 Doktora Tezi
Diğer Programlardan Alınan Dersler
SBD6013 Bilimsel Araştırma ve Proje Haz.Eğ.
SBD6014 Basic Issues in Bioethics
SBY 5012 Bilimsel Araş.Tek.ve Araş.Yayın Et.
SBY5014 Critical Appraisal of Medical Literature

Katkı yok (%0)Az oranda katkı (%25)Orta derecede katkı (%50)İyi derecede katkı (%75)Çok iyi derecede katkı (%100)