Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / SAĞLIK PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/sabespsikolojisi
Tel: +90 0462 3775391
SABE
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / SAĞLIK PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENİM KAZANIMLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Program Dersleri
FAR 532 Sant.Sinir Sist.Etkı.İlaç.
HAS 581 Biyoistatistik ve Bilgisayar Uygulamaları X
PSI 511 Tıbbı Psikoloji - I
PSI 512 Tıbbi Psikoloji - II
PSI 513 Psikiyatri - I XXX
PSI 514 Psikiyatri - II X XX X
PSI 515 Seminer
PSI 521 Genel Psikiyatri
PSI 522 Psikolojik Testler - II
PSI 523 Psikolojik Testler - I XX
PSI 524 Psikolojik Testler - II XX
PSI 531 Psikolojik Testler - I
PSI 532 Liyazon Psikiyatri
PSI 533 Psikoterapi - I XXX
PSI 534 Psikoterapi - II XXXX
PSI 541 Psikoterapi
PSI 542 Sosyal Psikoloji
PSI 543 Sağlık Psikolojisi - I XXX
PSI 544 Sağlık Psikolojisi - II XXXX
PSI 599 Tezde Özel Konular
SBY 5012 Bilimsel Araş.Tek.ve Araş.Yayın Et.
YPSI513 Seminer
PSI 595 Yüksek Lisans Tezi
PSI1100 Dönem Projesi (Tezsiz)
Diğer Programlardan Alınan Dersler
SBD6013 Bilimsel Araştırma ve Proje Haz.Eğ.
SBD6014 Basic Issues in Bioethics
SBY 5012 Bilimsel Araş.Tek.ve Araş.Yayın Et.
SBY5014 Critical Appraisal of Medical Literature

Katkı yok (%0)Az oranda katkı (%25)Orta derecede katkı (%50)İyi derecede katkı (%75)Çok iyi derecede katkı (%100)