Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/histolojiveembriyoloji
Tel: +90 0462 3777730, 3777740
SABE
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENİM KAZANIMLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program Dersleri
BIY5100 Moleküler Genetik
BIY5400 Biyolojide Preparat Teknikleri
BYE5007 Biyoenformatik için Temel Olasılık ve İstatistik
FBE5008 Scientific Article Wrinting in English
FZY5019 Directed Readings in Physiology
HIS 797 Seminer
HIS5010 Yüksek Lisans SeminerXXX X
HIS5011 Hücre Histolojisi Ve Uyg.XX X
HIS5021 Mikropreparasyon Tek.Ve Uy.
HIS5031 Doku Hist.Ve Uyg.XX X
HIS5041 Genel İnsan EmbriyolojisiX XX
HIS5051 Histokimyasal Tek.Ve Uyg.XX X
HIS5061 Fotografi, Mikrofotoğrafçılık ve Uygulamaları
HIS5071 Dolaşım Sist.Hist.Ve Uyg.
HIS5081 Solunum Sist.Hist.Ve Uyg.
HIS5091 Sindirim Sist.Hist.Ve Uyg.
HIS5101 Üriner Gen.Sist.Hist.Ve UygXX X
HIS5111 Nöroendokrin Sist.Hi.Ve Uyg
HIS5121 Özel İnsan Embriyolojisi
HIS5125 Işık Mikros. ve Mikroprep. Tek.GirişX X
HIS5127 Kıkırdak, Kemik, Kas ve Sinir Dok.Hist.XX X
HIS5128 Özel İnsan Embriyolojisine GirişX XX
HIS5129 Histolojik Boyama TeknikleriX X
HIS5130 Sitokimyasal ve Histokimyasal Tek.XX X
HIS5131 Stereolojinin Temel PrensipleriX X
HIS5132 Stereolojide Ölçme YöntemleriX X
HIS5133 Elektron Mikroskopi TeknikleriXX X
HIS5134 Hist.Bil.Araş.Plan.Yaz.ve Yayın.
HIS5136 Apopitozis Tespit Yöntemi
HIS5137 Introduction to Steorology X X X X
HIS5138 Stereological Methods
HIS5139 Histolojik Teknik.İnovatif Yaklaşımlar
HIS5140 Introduction to Cell and Tissue Biology X XXX
TBB5031 BiyoistatistikX X
TBI5051 Tıbbı Biyoloji Ve Genetik. - I
TBI5056 Hücre Ve Doku Kült.Tek.
TBI5057 Genetik Hastalık.Molekü.Temeli
HIS1100 Dönem Projesi (Tezsiz)
Diğer Programlardan Alınan Dersler
SBD6013 Bilimsel Araştırma ve Proje Haz.Eğ.
SBD6014 Basic Issues in Bioethics
SBY 5012 Bilimsel Araş.Tek.ve Araş.Yayın Et.
SBY5014 Critical Appraisal of Medical Literature

Katkı yok (%0)Az oranda katkı (%25)Orta derecede katkı (%50)İyi derecede katkı (%75)Çok iyi derecede katkı (%100)