Türkçe | English
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/sbeturkdili
Tel: +90 0462 0462 3257298
SBE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENİM KAZANIMLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Dersleri
TDE5011 Research Methods - IX XX
TDE5020 Türkçenin Değiş. ve Geliş. Evr. - IX XXX XX
TDE5030 Müşterek Orta Asya Türkçesi - IXX XX
TDE5040 Klasik Osmanlıca Metinler - I
TDE5100 Yeni Türk Ed.Arş.Tek. - IX X
TDE5110 Edebi Sanatlar I XX X X
TDE5170 Geleneksel Türk Tiyatrosu - I
TDE5180 Türk Halk Edeb.Kaynakları - IX X
TDE5210 Roman Teorileri ve İnceleme Metod.X XX
TDE5211 Yorum Bilgisi - IX XXX
TDE5220 Türk Dün.Söz.Kül.Gel.Gir. - I XXXX
TDE5240 Şiir Sanatı (Poetika) - IX XXX
TDE5370 Roman İnceleme Teknik Yöntemler I
TDE5510 Yorum Bilgisi - II
TDE5531 Karşılaştır. Türk Dil Bil. - II X XXXXXX XX
TDE5540 Klasik Osmanlıca Metinler - II
TDE5610 Edebi Sanatlar - IIX XX
TDE5740 Şiir Sanatı (Poetika) - II XXXX
TDE5750 Müşterek Orta Asya Türkçes i- IIXX XX
TDE5830 Mecmualar ve CönklerXXXXXXXXX
TDE5840 Çağdaş Edebiyat Teorileri X X X
TDE5916 Metin Dil Bilimi İncelemeleri - I X
TDE5918 Metin Tenkidi(Mensur) - IIX XXX
TDE5922 Metin Tenkidi (Manzum) - IX X
TDE5940 Çocuk Folkloru-1XX XXXXXXX
TDE5950 Metin Dil Bilimi İncelemeleri - IIX X XX
TDEZ5040 Klasik Osmanlıca Metinl. - I XXXXXXX X
TDEZ5111 Araştırma Yöntemleri - IX X XX
TDEZ5540 Klasik Osmanlıca Metin. - II XXXXXXX X
TDE5000 Yüksek Lisans TeziX XX
Enstitü Ortak Dersleri
SBE5001 Bilimsel Araştırma ve Yayın EtiğiX X
SBE5100 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknik ve YöntemleriX XX
SBE5200 Türkçe Akademik Yazma Eğitimi
SBE5300 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Uygulamaları-I X
SBE5301 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Uygulamaları-IIX X
SBE5400 Academic Writing in Social Sciences
SBE6001 Bilimsel Araştırma ve Proje Haz.Eğitimi
SBE6002 Academic Writing for Publication in English-I

Katkı yok (%0)Az oranda katkı (%25)Orta derecede katkı (%50)İyi derecede katkı (%75)Çok iyi derecede katkı (%100)