Türkçe | English
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TARİH ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
www.ktu.edu.tr/fakulte/fenedb/index.php; www.sbe.ktu.edu.tr/index_files/tarih_abd.htm
Tel: +90 0462 3774191
SBE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TARİH ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENİM KAZANIMLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Dersleri
TRH5010 SeminerXXXXXXXX XX X
TRH5011 Ottoman Diplomacy X XXX X
TRH5012 History of the Later Roman Empire
TRH5020 Yeni ve Yakınçağ'da SömürgecilikX X XX XX
TRH5021 Armenia Tarihi
TRH5024 Trabzon Şehir Tarihi (XV-XVIII. Yüzyıl)
TRH5030 Osmanlı Tarihi Coğrafyası XX X
TRH5050 İlkçağ Tar. Kay. - IX X X X XX
TRH5060 İlkçağ Medeniyetleri - IXX XX X X
TRH5070 Orta Asya Türk Tar.Kay. - IXX X XX X
TRH5080 Orta Asya Türk Tarihi - IXXXXXXXXXXXXXXX
TRH5090 Türk Kültür Tarihi - IXXX X XX X X
TRH5100 Selçuklu Tar.Kaynakları - IXXXXXXXXXXXXXX
TRH5110 Selçuklu Mües.ve Med.Tar. - IXXXXXXXXXXXXXXX
TRH5120 Türkiye Tarihi - IXXXXXXXXXXXXXXX
TRH5130 Ortaçağ Avr.Haçlı Sef.Ta. - IXXXXXXXXXXXXXXX
TRH5140 Osmanlı Tarihçiliği X XXXX XXX
TRH5150 Klasik Dev.Osmanlı Arşv.Ky. X XXX
TRH5160 Yeniçağ Avrupa Tarihi XXXXXX XXXX XXX
TRH5170 Osmanlı Yenileş.ve Fik.Har. X X X X
TRH5180 Yenileşme Devri Osmanlı Ka. X XXXXX XX X XXXXXX
TRH5190 Tanz.ve Meş.Devri Kurumları XXX X XX XXXX X X XXX
TRH5200 T.C.Tarihinin Kaynakları
TRH5210 Türk A.Yasal Hr.(1876_1982)XX XXX X XXX X
TRH5220 Çağdaş Türk Dünyası ve Mes.X XXX XXX XXXX X XXX
TRH5230 Türk.Cumhuriyeti`nin Jeop.XX
TRH5240 İslam-Bizans İlişkileriXXXXXXXXXXXXXXX
TRH5250 İlk Dönem İslam TarihiXXXXXXXXXXXXXXX
TRH5260 Ortaçağ'da Bilim ve Düş.TarihiXXXXXXXXXXXXXXX
TRH5330 Coğrafi Keşif ve Osmanlı. - IXXX XXXXXXXXX
TRH5360 Kafkas Tarihi - IXXXX X X
TRH5390 Yeni. Dön. Osmanlı Eğ.Kül.TariXXX X X X
TRH5400 Osmanlı Taşra TeşkilatıXXX X X X X
TRH5410 Osmanlı Bilim Tarihi X XX X XX
TRH5420 Osmanlı Hukuk Tarihi
TRH5430 Osmanlı Askeri Teşkilatı
TRH5440 Atatürk İlkeleri ve Modernleşme
TRH5450 Osmanlı'dan Günümüze Ermeni MeselesiXXX X X XX XX XX XXXX
TRH5460 Atatürk BiyografisiX X X XXX
TRH5470 Klasik Dönem Osman.Dev.Teş.Kay. X X
TRH5480 Osmanlı İlmiye Teşkilatı X
TRH5490 Hindistan Türk Devletleri Tarihi - I X X X X
TRH5500 Hindistan2daki Türk Sülaleleri
TRH5511 Ottoman HistoriographyXX X XXXX
TRH5512 History of the 20th Century
TRH5520 İslam Tarihinin KaynaklarıXXXXXXXXXXXXXXX
TRH5530 Anadolu Beylikleri Tarihi
TRH5540 Osmanlı Diplomatikası
TRH5550 İlkçağ Tar.Kaynakları - II XX XXX X
TRH5560 İlkçağ Medeniyetleri - IIXXXXXXXXXXXXXXX
TRH5570 O.Asya Türk Tar.Kaynakl. - II X X X X
TRH5580 O.Asya Türk Tarihi - IIXXXXXXXXXXXXXXX
TRH5590 Türk Kültür Tarihi - IIXX XX XX X
TRH5600 Selçuklu Tarihinin Kay. - IIXXXXXXXXXXXXXXX
TRH5610 Sel.Mües.ve Med.Tarihi - IIXXXXXXXXXXXXXXX
TRH5620 Türkiye Tarihi - IIXXXXXXXXXXXXXXX
TRH5630 Ortaçağ Avr.Haçlı Sef.Ta. - IIXXXXXXXXXXXXXXX
TRH5640 Osmanlı DiplomasisiXXX XX X XXX
TRH5650 Osmanlı Sosyal Tarihi X XXX X
TRH5660 Osmanlı Ekonomi Tarihi X X X X
TRH5670 Yeniçağda Akdeniz DünyasıXXXXX
TRH5680 Yakınçağda Osmanlı Arşivci.X X X XXX X
TRH5690 Osmanlı`da Sanayileşme X X XX X
TRH5700 Tarih FelsefesiX XX X
TRH5710 Türk İnkılabı ve Tarihi Te.XXXXXXXXXXXXXXX
TRH5720 Türk Dış Pol (1918-1992) XXX X
TRH5730 Atatürkçü Düşünce Sistemi X X X XXXX XXXXXX X X
TRH5740 Roma-Bizans TarihiXXXXXXXXXXXXXXX
TRH5750 Ortaçağda HristiyanlaıkXXXXXXXXXXXXXXX
TRH5790 Osmanlı Düşünce Tarihi
TRH5800 Osmanlılar ve KapitülasyonlarX XX XXXXX X
TRH5810 Osmanlı Merkez Teşkilatı X
TRH5820 Yakınçağda Akdeniz DünyasıX X XX
TRH5830 İstiklal Harbinde Batı CephesiXX XX XX XX
TRH5840 Türk Demokrasi TarihiXX
TRH5850 Cumhuriyet Dön.Sosyal ve Kült.Tar.
TRH5860 Doğu Anadolu Türk Dev.TarihiXXXXXXXXXXXXXXX
TRH5870 Klasik Dön.Osm.Mües.Ürettik.Bel.XXX X X X
TRH5880 Osmanlı Devletin'de Vakıflar X
TRH5890 Hindistan Türk Devletleri Tarihi - II X X X X X
TRH5900 Bozkır Tarihi Üzerine Araştırmalar
TRH5920 Roma Döneminde AnadoluXXX X XX
TRH5940 Modern Uzakdoğu Tarihi
TRHZ5040 Tarih Araştırmalarında Usul X X X
TRHZ5511 Ottoman HistoriographyXXXXXXXXXXXXXX
TRHZ5540 Osmanlı Diplomatikası X
TRHZ5930 Tarih Yazıcılığı
Enstitü Ortak Dersleri
SBE5001 Bilimsel Araştırma ve Yayın EtiğiX X
SBE5100 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknik ve YöntemleriX XX
SBE5200 Türkçe Akademik Yazma Eğitimi
SBE5300 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Uygulamaları-I X
SBE5301 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Uygulamaları-IIX X
SBE5400 Academic Writing in Social Sciences
SBE6001 Bilimsel Araştırma ve Proje Haz.Eğitimi
SBE6002 Academic Writing for Publication in English-I

Katkı yok (%0)Az oranda katkı (%25)Orta derecede katkı (%50)İyi derecede katkı (%75)Çok iyi derecede katkı (%100)