Türkçe | English
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/sbecalisma
Tel: +90 0462 +90 462 377 20 22
SBE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENİM KAZANIMLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Dersleri
CEK5010 Seminer
CEK5320 Uluslararası Ticaret PolitikalaarıXXX
CEK5332 Ulusal Sosyal Politikada Gün.Sor.X X X X
CEK5337 Küreselleşme ve Refah DevletiXXXXX
CEK5338 Refah Devletinin Ekonomik AnaliziXXXXX
CEK5339 Farklılıklar İdaresi X X X
CEK5710 Bütünleşme EkonomisiXXX
CEK5730 Örgütsel Davranışta Güncel KonularX X X X
CEK5770 Küreselleşme Perspektifinde İşgü.Piya.XX X X
CEK5803 Güncel İktisadi Tartışmalar
CEK5804 İktisadi Kalkınma ve Yoksullukla Mücadele
CEK5805 İktisadi Kalkınma ve Emek Piyasaları
CEK5806 Sanayi Devrimleri ve İktisadi Kalkınma
CEK5820 İş Gücü Piyasası ve Esneklik X X
CEK5830 Türkiye'de İşgücü Piyasası ve Polit.XX X X
CEK5840 AB'de Sosyal PolitikalarXXXX
CEK5841 Endüstri 4.0 ve Çalışma Hayatı X X
CEK5850 Engellilik ve Engellilere Yönelik Sosyal PolitikalarXX XX
CEKZ5336 Post-Endüstriyel DönüşümXX XX
CEKZ5800 Küreselleşme ve Çalışma StandartlarıX X
CEK5000 Yüksek Lisans Tezi X X
Enstitü Ortak Dersleri
SBE5001 Bilimsel Araştırma ve Yayın EtiğiX X
SBE5100 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknik ve YöntemleriX XX
SBE5200 Türkçe Akademik Yazma Eğitimi
SBE5300 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Uygulamaları-I X
SBE5301 Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Uygulamaları-IIX X
SBE5400 Academic Writing in Social Sciences
SBE6001 Bilimsel Araştırma ve Proje Haz.Eğitimi
SBE6002 Academic Writing for Publication in English-I

Katkı yok (%0)Az oranda katkı (%25)Orta derecede katkı (%50)İyi derecede katkı (%75)Çok iyi derecede katkı (%100)