Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİYOİSTATİSTİK ve TIP BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/tebad
Tel: +90 0462 3775680
SABE
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİYOİSTATİSTİK ve TIP BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI / DOKTORA
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENİM KAZANIMLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program Dersleri
SBY 5012 Bilimsel Araş.Tek.ve Araş.Yayın Et.
TBB6002 İleri Veri Madenciliği
TBB6004 İstatistiksel Öğrenme Teknikleri
TBB6016 Karar Verme Sür.İstatistiksel Yönt.
TBB6021 Biyolojik Veritabanları ve Veri Analizi
TBB6022 Next Generation Sequencing
TBB6025 Protein ve Yolak Analizi
TBB6026 Biyoenformatik için Sistem Yön.ve Prog.
Diğer Programlardan Alınan Dersler
SBD6013 Bilimsel Araştırma ve Proje Haz.Eğ.
SBD6014 Basic Issues in Bioethics
SBY 5012 Bilimsel Araş.Tek.ve Araş.Yayın Et.
SBY5014 Critical Appraisal of Medical Literature

Katkı yok (%0)Az oranda katkı (%25)Orta derecede katkı (%50)İyi derecede katkı (%75)Çok iyi derecede katkı (%100)