Türkçe | English
ORMAN FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/pem/index.htm
Tel: +90 0462 3774050
ORF
ORMAN FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENİM KAZANIMLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Dönem Dersleri
MAT1019 Genel Matematik X
PEM1005 Toprak Bilgisi XX
PEM1001 Temel Tasar ve ProjeXX XX
AITB1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I X
PEM1003 Anlatım Tek.-Grafik, Perspektif MakXX X X
YDB1001 İngilizce - I X X
TDB1001 Türk Dili - I X X
2. Dönem Dersleri
PEM1002 Çevre Tasarım Proje - I XX
AITB1000 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II X
TDB1000 Türk Dili - II X
YDB1004 İngilizce - II X X
PEM1000 Mimari Tasarım ve ProjeXX
PEM1004 Peyzaj Ekolojisi X
3. Dönem Dersleri
PEM2027 Kurgu Mekan ve OkumalarıXX X XXX
USEC0003 Meslek Etiği X X
PEM2011 Donatı TasarımıXX X
PEM2009 Botanik XX
PEM2017 Karalama ve Serbest El
PEM2007 Çevre Tasarım Proje - II X
PEM2015 Bilgisayar Destekli Grafik AnlatımXX
PEM2003 Bitki Tanıma ve Değerlendirme - I XX
PEM2025 Peyzaj Materyali ve YapılarıX X X
4. Dönem Dersleri
PEM2004 Kent Mobilyaları ve MekanıXX
PEM2012 Çocuk, Oyun ve TasarımXX X
PEM2010 Bilgisayar Destekli ModellemeXX
PEM2000 Bitki Tanıma ve Değerlendirme - II XX
PEM2016 Çevre Tasarım Proje - III XX
PEM2020 Detay Tasarımı
PEM2018 Çevresel DavranışXX
5. Dönem Dersleri
PEM3001 Algısal Yanılsamalar ve Tasarım X
PEM3003 Açık Mek. Etkinlik-Mekan İlişkisiXX
PEM3017 Sulama Teknikleri XX
PEM3025 Peyzaj Planlama Yöntemleri X X X XXXX X
PEM3005 Yer Örtücü Bitkiler XX
PEM3009 Peyzaj Mim. Coğrafi Bilgi SistemleriXX X
PEM3021 Bitkilendirme Tasarımı XX
PEM3007 Çevre Tasarım Proje - IV X
6. Dönem Dersleri
PEM3028 Film PeyzajlarıXX XX XX
PEM3020 Dış Mekanlarda Ahşap Kullanımı X X
PEM3002 Kaya Bahçeleri X
PEM3012 Hayvanat Bahçeleri Pl. ve TasarımıXXX X
PEM3018 Planlamada KatılımXX
PEM3006 Kent ve Bölge PlanlamaXXXXXXXXXXXXX
PEM3004 Kent ve KimlikXX X
PEM3010 Doğa Koruma ve Milli Parklar X X
PEM3026 Çevre Tasarım Proje - V XX
PEM3000 Peyzaj Mühendisliği ve UygulamalarıX XX
7. Dönem Dersleri
PEM4007 Yeşil Altyapı XX
PEM4003 Milli Park Yönetimi X X
PEM4005 İç Mekan Bitkileri ve Tasarımı X X
PEM4025 Esnek Tasarım ve Yer Üretimi
PEM4021 Turizm ve Rekreasyon PlanlamaXX XX
PEM4011 Bitkilendirme Tasarımı Uygulamaları X
PEM4023 Çevre Tasarım Proje - VI X
PEM4013 Mesleki Deneyim - IXX
PEM4017 Mesleki Uygulama Bilgisi XX
8. Dönem Dersleri
PEM4028 Açık Mekanlarda Kullanım Sonrası Değerlendirme
PEM4010 Röleve ve Ölçme Bilgisi
PEM4026 Peyzaj Mimarlığında Aydınlatma Teknikleri
PEM4012 Bitkilendirme Teknikleri XX
PEM4002 Kampüs Açık Mekanları TasarımıXX XX
PEM4024 Planlama ve Tasarımda Ekoloji
PEM4006 Mesleki Deneyim - IIXX X
PEM4000 Bitirme ÇalışmasıXXX X

Katkı yok (%0)Az oranda katkı (%25)Orta derecede katkı (%50)İyi derecede katkı (%75)Çok iyi derecede katkı (%100)