Türkçe | English
ORMAN FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM)
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/pem/index.htm
Tel: +90 0462 3774050
ORF
ORMAN FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM)
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENİM KAZANIMLARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Dönem Dersleri
PEM1005 Toprak Bilgisi XX
MAT1019 Genel Matematik X
PEM1001 Temel Tasar ve Proje
AITB1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I X
PEM1003 Anlatım Tek.-Grafik, Perspektif MakXX X X
YDB1001 İngilizce - I X X
TDB1001 Türk Dili - I X
2. Dönem Dersleri
PEM1004 Peyzaj Ekolojisi X
PEM1000 Mimari Tasarım ve ProjeXX
TDB1000 Türk Dili - II X X
AITB1000 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II X
YDB1004 İngilizce - II X X
PEM1002 Çevre Tasarım Proje - I
3. Dönem Dersleri
PEM2009 Botanik XX
USEC0003 Meslek Etiği X X
PEM2011 Donatı TasarımıXX X
PEM2025 Peyzaj Materyali ve YapılarıX X X
PEM2007 Çevre Tasarım Proje - II
PEM2015 Bilgisayar Destekli Grafik AnlatımXX
PEM2003 Bitki Tanıma ve Değerlendirme - I XX
4. Dönem Dersleri
PEM2012 Çocuk, Oyun ve TasarımXX X
PEM2004 Kent Mobilyaları ve MekanıXX
PEM2018 Çevresel DavranışXX
PEM2020 Detay Tasarımı
PEM2016 Çevre Tasarım Proje - III
PEM2010 Bilgisayar Destekli ModellemeXX
PEM2000 Bitki Tanıma ve Değerlendirme - II XX
5. Dönem Dersleri
PEM3001 Algısal Yanılsamalar ve Tasarım X
PEM3005 Yer Örtücü Bitkiler XX
PEM3017 Sulama Teknikleri XX
PEM3003 Açık Mek. Etkinlik-Mekan İlişkisiXX
PEM3007 Çevre Tasarım Proje - IV X
PEM3021 Bitkilendirme Tasarımı XX
PEM3009 Peyzaj Mim. Coğrafi Bilgi SistemleriXX X
6. Dönem Dersleri
PEM3008 Su Bahçeleri ve Sucul Biyotoplar XXX
PEM3012 Hayvanat Bahçeleri Pl. ve TasarımıXXX X
PEM3002 Kaya Bahçeleri X
PEM3004 Kent ve KimlikXX X
PEM3020 Dış Mekanlarda Ahşap Kullanımı X X
PEM3018 Planlamada KatılımXX
PEM3000 Peyzaj Mühendisliği ve UygulamalarıX XX
PEM3026 Çevre Tasarım Proje - V
PEM3010 Doğa Koruma ve Milli Parklar X X
7. Dönem Dersleri
PEM4021 Turizm ve Rekreasyon Planlama X XX
PEM4007 Yeşil Altyapı XX
PEM4005 İç Mekan Bitkileri ve Tasarımı X X
PEM4003 Milli Park Yönetimi X X
PEM4011 Bitkilendirme Tasarımı Uygulamaları X
PEM4013 Mesleki Deneyim - IXX
PEM4017 Mesleki Uygulama Bilgisi XX
PEM4023 Çevre Tasarım Proje - VI X
8. Dönem Dersleri
PEM4002 Kampüs Açık Mekanları TasarımıXX XX
PEM4012 Bitkilendirme Teknikleri XX
PEM4010 Röleve ve Ölçme Bilgisi
PEM4000 Bitirme Çalışması
PEM4006 Mesleki Deneyim - IIXX X

Katkı yok (%0)Az oranda katkı (%25)Orta derecede katkı (%50)İyi derecede katkı (%75)Çok iyi derecede katkı (%100)